Dalarnas län

Information kring skogsbränderna för Dalarnas län. Länsstyrelsen i Dalarna har ansvaret för uppdatering.
 • Hur många bränder är just nu i gång i Dalarna?

  Just nu brinner det på ett stort antal platser i landet. Hos SOS Alarm finns de ärenden som klassifieras som brand i terräng. I juli har det varit cirka tre gånger så många ärenden jämfört med samma period förra året.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 22 jul 2018 12:11
 • Finns det kartor över bränderna? Var hittar jag kartor över bränderna?


  Många efterlyser kartor över branddrabbade områden. Med tanke på hur snabbt situationen förändras är det svårt att hålla sådana kartor uppdaterade och aktuella men SOS Alarm uppdaterar sin karta över bränder dagligen.
  SOS Alarms information med karta över pågående bränder i Sverige
  För lokala kartor över brandutbredning, se viss lokal information hos din kommun, länsstyrelse eller räddningstjänst.
  För trafikkartor, seTrafikverket.se

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 22 jul 2018 12:38
 • Hur ser brandriskprognoserna ut för Dalarnas län?

  Skogsbrandriskvärdena uppdateras i regel på kriswebb.dalarna.se före klockan 08.15 dagligen under perioden 27 april till 31 augusti. Denna sida är tänkt i första hand för skogsbrandsflyget. Ta därför för vana att kontrollera lokala förhållanden med din hemkommun.

  Gällande gräsbrandrisker: vänligen kontakta Räddningstjänsten i berörd kommun på grund av regionala skillnader.

  Automatisk telefonupplysning kan du få på följande telefonnummer i Dalarna:

  Bevakningsområde SV
  Tel: 0280-181 19
  Bevakningsområde SO
  Tel: 023-488862
  Bevakningsområde N
  Tel: 0250-26001

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 11:50
 • Finns det nog med vatten för att släcka bränder i Dalarna nu när det är så torrt i skog och mark?


  Släckvattenförsörjningen sker via vatten ute i fält. Pumpning sker då från öppna vattendrag.
  I något enstaka fall kan släckvatten tas från s.k. brandposter på Älvdalen Vatten och Avfalls dricksvattennät men det är i undantagsfall.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 12:10
 • Påverkas trafikläget av skogsbränderna i Dalarna?

  Ja, enligt Trafikverket berörs flera olika vägar av varningsgraden ”mycket stor påverkan” som innebär att trafiken på flera håll leds om, eller att vägar stängs av helt. Läs mer om detta på Trafikverkets hemsida.

  Källa: Trafikverket,Länsstyrelsen i Dalarnas län,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 22 jul 2018 16:04
 • Vet man vad som orsakade branden i Trängslet?


  Branden på skjutfältet norr om Trängslet orsakades troligen av ett blixtnedslag.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 16:45
 • Behövs frivilliga insatser just nu i Trängslet?

  I dagsläget gör säkerhetsläget att vi inte kan ta in frivilliga insatser i själva släckningsarbetet. Det finns fortfarande odetonerad ammunition i brandområdet. Men behovet kan uppstå exempelvis med eftersläckning. Vi kommer i så fall att kontakta personer som har anmält att de har möjlighet att hjälpa till.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 15:07
 • Jag känner lukt av brandrök i Rättviks kommun. Vad ska jag göra?

  Räddningstjänsten i Rättviks kommun har fått många larm om röklukt från flera håll i kommunen. Kraftig röklukt förekommer nu i ett stort område i Dalarna. Röklukten härrör från de större skogsbränder som härjar i Jämtland, norra Dalarna samt Hälsingland.
  Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att fortsatt vara uppmärksamma men att SOS Alarms nödnummer 112 enbart bör kontaktas när man kan misstänka en brand i närområdet, till exempel genom att man ser en rökpelare eller eldslågor. Numret 112 är för närvarande hårt belastat.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 22 jul 2018 16:31

Eldningsförbud

 • Råder det eldningsförbud i Dalarnas län? Vad innebär i så fall detta?


  Ja, det råder eldningsförbud i hela Dalarnas län. Brandriskprognosen ligger på 5 E, vilket är det högsta värdet på brandriskskalan. Vill du veta mer om vad detta innebär kan du läsa Länsstyrelsens webbplats.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 16:09
 • I vilka kommuner i Dalarna råder eldningsförbud?

  Brandriskprognoser Dalarnas län
  Skogsbrandriskvärdena uppdateras i regel på den här sidan före klockan 08.15 dagligen under perioden 27 april till 31 augusti. Denna sida är tänkt i första hand för skogsbrandsflyget. Ta därför för vana att kontrollera lokala förhållanden med din hemkommun.

  Gällande gräsbrandrisker: vänligen kontakta Räddningstjänsten i berörd kommun på grund av regionala skillnader.

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Område Skogsbrandris​k Datum Eldningsförbud

  Norr (N) 5E 2018-07-22 Ja

  Sydväst (SV) 5E ​ ​ ​ 2018-07-22 Ja

  Sydost (SO) 5 2018-07-22 Ja

  Skogsbrandrisk 1 - Mycket liten brandrisk
  Skogsbrandrisk 2 - Liten brandrisk
  Skogsbrandrisk 3 - Normal brandrisk
  Skogsbrandrisk 4 - Stor brandrisk​
  Skogsbrandrisk 5 - Mycket stor
  Skogsbrandrisk 5E - Mycket stor brandrisk, extremt torrt

  Automatisk telefonupplysning 

  Bevakningsområde SV
  Tel: 0280-181 19
  Bevakningsområde SO
  Tel: 023-488862
  Bevakningsområde N
  Tel: 0250-26001

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 15:25
 • Är det eldningsförbud i Leksands kommun?

  Det råder eldningsförbud i Leksands kommun och övriga kommuner i Dalarna. Det är extremt torrt i marken och brandrisken är mycket stor. Därför råder nu eldningsförbud i hela Dalarna.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 11:50
 • Är det eldningsförbud i Hedemora kommun?

  Det råder eldningsförbud i Hedemora kommun och övriga kommuner i Dalarna. Det är extremt torrt i marken och brandrisken är mycket stor. Därför råder nu eldningsförbud i hela Dalarna.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 11:50
 • Är det eldningsförbud i Gagnefs kommun?

  Det råder eldningsförbud i Gagnefs kommun och övriga kommuner i Dalarna. Det är extremt torrt i marken och brandrisken är mycket stor. Därför råder nu eldningsförbud i hela Dalarna.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 11:52
 • Är det eldningsförbud i Faluns kommun?

  Det råder eldningsförbud i Faluns kommun och övriga kommuner i Dalarna. Det är extremt torrt i marken och brandrisken är mycket stor. Därför råder nu eldningsförbud i hela Dalarna.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 11:57
 • Råder det eldningsförbud i Borlänge kommun?

  Det råder eldningsförbud i Borlänge kommun och övriga kommuner i Dalarna. Det är extremt torrt i marken och brandrisken är mycket stor. Därför råder nu eldningsförbud i hela Dalarna.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 11:51
 • Råder det eldningsförbud i Avesta kommun?

  Det råder eldningsförbud i Avesta kommun och övriga kommuner i Dalarna. Det är extremt torrt i marken och brandrisken är mycket stor. Därför råder nu eldningsförbud i hela Dalarna.

  Källa: Länsstyrelsen i Dalarnas län | 22 jul 2018 11:51