Gävleborgs län

Här hittar du frågor och svar som rör speciellt Gävleborgs län. Länsstyrelsen har ansvaret för innehållet i dessa frågor och svar.
 • Hur är läget i Gävleborg just nu?

  Bränderna är inte under kontroll.

  Rådande vindar försvårar släckningsarbetet. Nya begränsningslinjer måste upprättas. Det är en överhängande risk för uppblossande bränder. Det pågår dessutom en stor brand på den jämtländska sidan. Ljusdals räddningstjänst fortsätter släcka branden i område Nötberget även då den passerat länsgränsen till Jämtland.

  Resurser på väg in
  Resurser från Danmark. 27 räddningstjänstpersonal fullt utrustade anländer till har anlänt till Ljusdal under eftermiddagen 19 juli. Dessa är helt självförsörjande och kommer vara verksamma i tre dygn.
  Lantmäteriet bistår med kartanalyspersonal (GEOcell), resursen samordnas med Dalarna och Jämtland.
  LRF bistår med gödseltunnor för vattenspridning.

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 16:11
 • Vilka viktiga meddeladen, så kallade VMA har gått i Gävleborgs län? 

  Ett VMA om evakuering av Kårböle (drygt 100 personer) utfärdades onsdag den 18 juli, och genomfördes under onsdagskvällen och natten i ett område med radie 6 km kring Kårböle. Vägarna 296 och rv 84 till/från Kårböle är avstängda. Avstängningarna är bevakade av polisen. E45 har en begränsad framkomlighet pga av rök och Trafikverket uppmanar till andra vägval.
  VMA och evakuering av Finneby och Huskölen har utfärdats. 

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 14:15
 • Kan jag se kartor över brandområdet i Gävleborgs län? 

  Räddningstjänsten gör regelbundna helikopterflygningar i området och ritar då information om branden på kartor för hand.
  Sikten kan i vissa områden skymmas av brandrök, särskilt i områden där vinden ligger på. Därför kan gränser bli otydliga. 
  På länsstyrelsens stab digitaliseras dessa kartor som sedan kompletteras med information från Kustbevakningens flygningar som söker området med kameror som har infraröd teknik, så kallad IR. Dessa kameror registrerar värmeutveckling och kan se igenom röken. Sammantaget ger detta en relativt bra bild över brändernas utbredning, även om vissa gränser inte är exakta. 

  Du hittar aktuella kartor på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 22 jul 2018 16:06
 • Hur många bränder är just nu i gång i Gävleborgs län

  Just nu brinner det på ett stort antal platser i landet. Hos SOS Alarm finns alla ärenden som klassifieras som brand i terräng. En siffra som man tror kommer att öka under onsdagen. I juli har det varit cirka tre gånger så många ärenden i lanet totalt sett jämfört med samma period förra året.

  Källa: SOS Alarm | 22 jul 2018 15:47
 • Var råder eldningsförbud i Gävleborg?

  Just nu råder eldningsförbud i hela Gävleborgs län
  På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Gävleborgs län.
  Eldningsförbudet gäller från och med 12 juli kl 10.00 och tills vidare.
  I Älvkarleby råder också fortsatt eldningsförbud.

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 15:26
 • Vilka områden är evakuerade i Ljusdals kommun?

  Evakuerade områden:

  Enskogen - 2018-07-16
  Kårböle - 2018-07-18
  Huskölen - 2018-07-19
  Finneby - 2018-07-19

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 14:54
 • När byar utryms i Ljusdals kommun, vart kan de som behöver logi vända sig?

  Kommunen kan hjälpa till. 

  Evakuerade områden:
  Enskogen - 2018-07-16
  Kårböle - 2018-07-18
  Huskölen - 2018-07-19
  Finneby - 2018-07-19
  Hur går en evakuering till?
  Evakueringen meddelas via ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) med område, tidpunkt och eventuell färdväg vid evakuering. Kommunen kan vara behjälplig med att ordna boende i trygghetsnaven i Los (Furugården) och Ramsjö (Nyhem) för de som inte själva kan hitta alternativ.
  Busstransport ordnas för de som själva inte kan ombesörja transport.


  Kårböle - 2018-07-18
  Huskölen - 2018-07-19
  Finneby - 2018-07-19


  Hur går en evakuering till?
  Evakueringen meddelas via ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) med område, tidpunkt och eventuell färdväg vid evakuering. Kommunen kan vara behjälplig med att ordna boende i trygghetsnaven i Los (Furugården) och Ramsjö (Nyhem) för de som inte själva kan hitta alternativ.
  Busstransport ordnas för de som själva inte kan ombesörja transport.

  Kontakt endast för evakuering: 072-208 54 60

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 17:06
 • Om det blir läge för evakuering i Gävleborgs län, hur gör jag med mina djur?


  Stäm av med räddningspersonal på plats.

  På Länsstyrelsens finns en sida där personer som har möjlighet att erbjuda stallplats kan höra av sig: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/formedling-av-stallplatser.html kan du se kontaktuppgifter till dem.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 14:24
 • Påverkas trafiken i Gävleborgs län? 

  Bränderna påverkar trafiken i länet och trafikinformationen uppdateras löpande på Trafikverkets hemsida.

  Källa: Trafikverket,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 22 jul 2018 16:40
 • Är det bevattningsförbud i Ljusdal kommun?

  Det råder inget bevattningsförbud i Ljusdal, däremot är rådet från Ljusdal Vatten att inte vattna gräsmattor utan endast odlingar.

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 12:33
 • Jag vill hjälpa till, hur gör jag? Jag bor i Gävleborgs län.

  Eftersom det är så många som hör av sig har olika kommuner upprättat speciella kontaktvägar för just detta. Kommunerna vill gärna ha hjälp, men avråder personer från att bara sätta sig i bilen och åka till en drabbad plats – något som istället kan försvåra räddningstjänstens arbete.

  Därför är det bra att anmäla sig först så att kommuner själva kan avgöra vilken hjälp som behövs var och på vilket sätt.

  För dig som vill hjälpa till
  Följande kommuner har efterlyst hjälp från frivilliga, om du har möjlighet att hjälpa till kan du antingen ringa eller mejla enligt angivna kontaktuppgifter nedan. Samtliga kommuner önskar att man anger namn, kontaktuppgifter, var du bor, samt vilka resurser som kan erbjudas.

  Ljusdals kommun
  Telefonnummer: 076-767 98 19
  E-post: krisinfo@ljusdal.se

  Härjedalens kommun
  E-post: kommun@herjedalen.se
  Du kan också kontakta Frivilliga resursgruppen, FRG, Eva-Lotta Lundin på telefonnummer: 070-361 86 34.

  Jokkmokks kommun
  Thomas Andersson vid räddningstjänsten, telefonnummer: 070-311 36 71.

  Älvdalens kommun
  E-post: frivillig@alvdalen.se

  Bräcke kommun
  Telefonnummer: 0693-161 43
  E-post: receptionen@bracke.se (har öppet vardagar klockan 9-15).

  Röda Korset
  Även Röda Korset i Sverige stöttar områden som drabbas av de massiva bränderna, bland annat Ljusdal och Sveg. På deras hemsida kan du också anmäla dig som frivillig.
  På hemsidan krisinformation.se samlas krisinformation från svenska myndigheter, där finns mer information gällande brandläget i landet.

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 16:35
 • Finns det nog med vatten för att släcka branden i Gävleborg när det är så torrt i skog och mark?

  Släckvattenförsörjningen sker via vatten ute i fält. Italienska vattenbombningsplan bekämpar bränderna kring Kårböle. Från klockan 08.00 fredagen den 20 juli, kommer de att hämta vatten i följande sjöar: Ängratörn, Hennan, Letssjön, Lossjöni, Ljusnan I samband med att planet vattenbombar får det inte vara personal på marken. Fokus på vattenbombningar ligger på skyddande av vattenkraftverken Öjeforsen och Laforsen. Pumpning sker då från öppna vattendrag.

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 16:47
 • Dricksvattnet smakar brandrök i Ljusdals kommun, är det farligt? 

  Det kan förekomma att dricksvattnet smakar och luktar brandrök.

  På grund av bränderna som nu härjar i vår kommun, kan dricksvattnet komma att smaka och lukta brandrök. Detta kan då komma att gälla hela Ljusdals kommun.

  Detta beror på att många av vattenverken avluftar vattnet som en del av reningsprocessen.
  När det är möjligt stängs luftningen av periodvis.
  Det bedöms inte som hälsofarligt att dricka och använda vattnet.

  Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 22 jul 2018 12:10
 • Where can I find information about the forest fires?

  For updated information in English about the fires, go to the Swedish Radio's web site Radio Sweden or to krisinformation.se 

  SOS Alarm urges the public to call 113 13, and not the emergency number 112, for information about the forest fires. Do not report observations of smoke, as the smoke can spread very far. Only report if you see fire.

  For traffic information in English, please contact Trafikverket. The customer service is open 24 hours a day and is available by telephone 0771-921 921. Road traffic may be affected in areas where firefighters are working to extinguish a fire.

  Maps of which areas are affected by forest fires are difficult to keep updated, as the situation can change rapidly. SOS Alarm's information (in Swedish) about the fires, and a map of fires, is updated daily. You will find the map here.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Trafikverket | 30 jul 2018 13:54
 • Om det blir läge för fler evakueringar, har kommunen någon plan för detta?

  Det är bara om det är mindre farligt att lämna området än att stanna kvar som en evakuering eller utrymning genomförs. Här tar vi upp utrymning inom Sveriges gränser. När det gäller att ta hem svenska medborgare från utlandet används normalt termen evakuering. Läs mer på sidorna om händelser utomlands.

  I normalfallet är det räddningsledaren som beslutar om utrymning. En kommunal nämnd eller en länsstyrelse som har tagit över ansvaret för räddningstjänsten kan också besluta om utrymning, liksom i vissa fall Polisen.
  Beslut om en utrymning förmedlas genom Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Vid skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 evakuerades tusentalet människor. Information om utrymningen förmedlades då även via länsstyrelser och kommuners webbplatser, i sociala medier och genom dörrknackning. Information om utrymningen ska kunna förstås oavsett språk, ålder, kön, kultur, läskunnighet eller funktionsnedsättningar.
  Vid större händelser är det bra att följa utvecklingen genom att lyssna på exempelvis beredskapskanalen Sveriges Radio P4.
  Under höjd beredskap är det regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som får besluta om utrymning av ett område. Det kan göras om det är nödvändigt för att skydda befolkningen eller att området behövs för viktiga militära åtgärder.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 22 jul 2018 15:11
 • Jag vill hjälpa till vid skogsbränderna. Hur gör jag?

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett Röda korset uppdraget att samordna frivilliga med respektive drabbad kommun. Här hittar du mer information och kan anmäla dig:

  https://www.redcross.se/vart-arbete/b/brander/

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 22 jul 2018 17:06