Frågor och svar om skogsbränderna

Här hittar du generella frågor och svar kring skogsbränderna i Sverige sommaren 2018
 • Nuläge – var hittar jag information om drabbade områden?

  Du hittar information på drabbade kommuners och länsstyrelsers hemsidor.
  En del kommuner informerar även via sociala medier.

  SOS Alarm och krisinformation.se uppdaterar bekräftad information om branden på https://www.sosalarm.se/ och

  https://www.krisinformation.se/

  För information om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, följ beredskapskanalen Sveriges Radio P4. Du kan även ringa 113 13, eller gå in på krisinformations hemsida.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 29 jul 2018 17:38
 • Where can I find information about the forest fires?

  For updated information in English about the fires, go to the Swedish Radio's web site Radio Sweden or to krisinformation.se 

  SOS Alarm urges the public to call 113 13, and not the emergency number 112, for information about the forest fires. Do not report observations of smoke, as the smoke can spread very far. Only report if you see fire.

  For traffic information in English, please contact Trafikverket. The customer service is open 24 hours a day and is available by telephone 0771-921 921. Road traffic may be affected in areas where firefighters are working to extinguish a fire.

  Maps of which areas are affected by forest fires are difficult to keep updated, as the situation can change rapidly. SOS Alarm's information (in Swedish) about the fires, and a map of fires, is updated daily. You will find the map here.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Trafikverket | 30 jul 2018 13:54
 • Eldningsförbud - vad innebär det och vad gäller?

  Eldningsförbuden utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen och de kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du är ska du kontakta din kommun eller länsstyrelse. Oftast finns information på deras webbplats.

  Länkar till länsstyrelsernas webbsidor om eldningsförbud

  Länk till information om eldningsförbud på flera språk

  Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla och att eldning utomhus endast är tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

  Myndigheterna kan även utfärda ett totalt förbud mot all eldning utomhus. 

  Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  Eldningsförbudet kommer att tas bort så snart brandrisken har sjunkit.

  Läs polisens information om någon bryter mot eldningsförbud

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 3 aug 2018 09:59
 • Trafik – vilka vägar ska jag undvika?

  Bränderna har lett till att vissa vägar har stängts av.

  trafikverket.se finns aktuell trafikinformation, kartor och det som påverkar svenska vägar och järnvägar.

  Källa: Trafikverket,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 25 jul 2018 12:45
 • Skogsägare - vilken hjälp kan jag som skogsägare få? 

  Många skogsägare har drabbats hårt av bränderna och står inför stora utmaningar. Du som är skogsägare hittar information på Skogsstyrelsens webbplats och på krisinformation.se. Det går även att ladda ner appen Krisinformation och få information direkt i mobiltelefonen.

  Information för skogsägare på krisinformation.se

  Källa: Krisinformation.se | 7 aug 2018 15:59
 • Kostnader - vad kostar insatserna för Sveriges brandbekämpning i sommar? 

  Det är för tidigt att svara på. MSB tar löpande in resurser för att motsvara  de behov som finns för att kunna hantera extrema situationer. Det kan vara frivilligresurser, andra samverkande myndigheter och privata aktörer.

  Sverige har även haft internationell hjälp i släckningsarbetet av länderna Polen, Tyskland, Italien, Litauen, Finland, Frankrike, Danmark, Norge och Portugal. Kostnaderna för de samlade insatserna kommer att sammanställas senare.

  Det är mottagandelandet som betalar för stödet från EU.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 7 aug 2018 15:05
 • Hälsa – var och när ska jag söka vård?

  1177.se hittar du samlad hälsoinformation med anledning av bränder och värmebölja.

  Ring 112 eller bege dig till en akutmottagning eller vårdcentral om du har andningssvårigheter, bröstsmärtor, svår hosta, påtaglig trötthet eller orkeslöshet.

  Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller om du är osäker på vart du ska ringa eller vilken typ av vård du behöver.

  Du kan också hämta råd om värmen på Folkhälsomyndighetens sida.

  Källa: SOS Alarm,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,1177 Vårdguiden | 8 aug 2018 16:01
 • Djur – var hittar jag som djurägare mer information?

  Jordbruksverket har tagit fram information om torka, vatten och fodertillgång för djurägare med anledning av extremvädret. Du hittar informationen här på Jordbruksverkets webbplats. Titta även på din länsstyrelses webbplats hur de informerar om situationen.
  Planera för hur du ska göra med dina djur om det blir läge för evakuering, till exempel om det börjar brinna. På Jordbruksverkets webbplats finns information om hur du kan flytta dina djur vid brand. Vänd dig till kommunens räddningstjänst om du behöver mer hjälp.

  SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt har information om hur brand kan påverka dina djurs hälsa.

  Källa: Jordbruksverket,SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 7 aug 2018 15:40
 • Evakuering – var hittar jag mer information?

  Evakuering eller utrymning görs om räddningstjänsten bedömer att det är farligt att stanna kvar i området.

  Beslut om en utrymning förmedlas genom Viktigt meddelande till allmänheten, VMA och via dörrknackning i berört område. Information om utrymning publiceras också på länsstyrelsers och kommuners webbplatser samt sociala medier.

  Vid större händelser, följ beredskapskanalen Sveriges Radio P4 och krisinformation.se. Ladda gärna ned Krisinformations mobilapp där du hittar den senaste informationen om större händelser. Du kan också titta i checklistan på Din Säkerhet för att få tips vad du bör tänka på vid evakuering.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Krisinformation.se | 7 aug 2018 15:09
 • Återvända - Vad ska jag tänka på när jag fått klartecken att återvända hem efter en skogsbrand?

  Invänta klartecken från antingen polis eller räddningstjänst innan du återvänder. Inför beskedet kan du behöva förbereda dig på vad som väntar. Hos många kan den ovissa situationen ha skapat oro och ångest som måste hanteras samtidigt som praktiska frågor runt hus och hem behöver hanteras. På 1177 Vårdguiden finns många tips för dig som återvänt hem eller väntar på klartecken. En del kommuner kan ha aktiverat sin POSOM-grupp som är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade.

  1177 Vårdguiden finns mer information. 

  Krisinformation.se finns information om kommunernas POSOM-grupper.

  Källa: 1177 Vårdguiden,Krisinformation.se | 7 aug 2018 15:13
 • Försäkring – vad gäller för mig som privatperson eller företagare?

  Vid frågor om din försäkring kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan även kontakta Svensk Försäkring som har en samordnande roll i försäkringsbranschen i samband med samhällskriser och andra allvarliga händelser.

  Hos Svensk Försäkring finns det samlad information om försäkringsskyddet vid skogsbrand.

  Källa: Svensk Försäkring,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 7 aug 2018 15:14