Torkan 2018

För varje regnfri dag förvärras situationen för lantbrukare och andra djurägare. Torkan har lett till dåliga skördar och foderbrist. På flera håll finns även en risk att vattnet i brunnen sinar.
Lantbrukaren Lars Albinssons fält i Fjelie, utanför Lund, har drabbats hårt av torkan. Foto: Andreas Hillergren/TT

Situationen för lantbrukare och djurägare är just nu svår på grund av årets torka och varma väder. Den regnfria sommaren har kraftigt försämrat skördarna och fodertillgången är nu knapp. Jordbruksverket uppmanar nu lantbrukare att skörda allt som går. Om inte för eget bruk så för andras. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande från den 9 juli.

Undantag från regler vid skörd

Med anledning av torkan vill många skörda sina trädor för att minska risken för foderbrist. På grund av detta råder flera undantag från regler vid skörd. Information om vilka arealer som påverkas hittar du på Jordbruksverkets hemsida. Där hittar du också information för dig som upplåter mark till foder och information om införsel av foder från utlandet.

Plan för vattenförsörjning

Enligt SGU:s rapport om grundvattennivåerna i juni sjunker nivån snabbt i de små grundvattenmagasinen, vilket främst kan påverka enskilda brunnar. Beroende på hur vädret blir under resten av sommaren finns en risk att nivåerna sjunker ytterligare och att enskilda brunnar sinar.

Som djurägare ansvarar du för att djuren har tillgång till foder och vatten av bra kvalitet. Om du har enskild vattenförsörjning är det viktigt att kontrollera nivån i vattentäkten och göra en plan för alternativ vattenutfordring om brunnen sinar, enligt Jordbruksverket

Aktuell information om vattenläget hittar du i SMHI:s och SGU:s gemensamma tjänst Risk för vattenbrist.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: