Risk för stor vårflod 2018

När snö och is smälter på våren ökar mängden vatten i mark, sjöar och vattendrag. Detta kallas vårflod. En vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är har det varit ovanligt mycket snö framför allt i norra delarna av landet.
Foto: Johan Eklund/ MSB

Vårfloden kan orsaka problem, beroende på hur snabbt is och snö smälter. Processen hör ihop med vädret. En kall vår som följs av ihållande värme och regn ger till exempel en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.

Hur djupt tjälen går ner i marken påverkar också vårfloden. Mindre tjäle innebär att vattnet lättare tränger ner via marken.

Kolla vad som gäller i din kommun och i ditt län

Vissa områden och orter är mer utsatta än andra när det gäller höga flöden. Därför är det bra att kontrollera vad som gäller i ditt område. Aktuell information får du genom att vända dig till din kommunen eller din länsstyrelse.

Följ utvecklingen

SMHI publicerar varningsinformation för höga flöden när vattnet riskerar att stiga och kan påverka människor och miljö i större omfattning.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: