Risk för vattenbrist 2019

För lite regn tidigare under året har lett till låga grundvattennivåer i delar av landet. Det finns risk för vattenbrist i flera län. Både enskilda brunnsägare och kommuner som är beroende av grundvatten kan komma att påverkas i drabbade områden, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU.
Foto: Ulf Huett Nilsson/Johnér

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som framför allt används för kommunal vattenförsörjning, är under de normala för årstiden i stora delar av landet, förutom i norra Norrland och delar av nordvästra Svealand där nivåerna är nära de normala. Nivåer som är mycket under det normala finns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland. 

I de små grundvattenmagasinen, som personer med egen brunn i regel tar vatten ifrån, är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i betydande delar av Götaland och Svealand. De låga nivåerna i sydöstra Sverige i kombination med sjunkande nivåer innebär att situationen under sommaren kan försämras ytterligare. Det skriver SGU i sin rapport om grundvattennivåerna i månadsskiftet juni/juli. 

För att grundvattenläget ska stabilisera sig krävs mycket mer regn än normalt under ett antal månader. 

  • SGU rekommenderar enskilda brunnsägare att vara uppmärksamma på sin vattentillgång.
  • Kommunerna uppmanas att bevaka utvecklingen noggrant och överväga att vidta åtgärder för att minska vattenförbrukningen om det behövs. 

Hur läget ser ut när det gäller risk för vattenbrist kan variera lokalt. För information om hur vattenläget ser ut där du bor, vänd dig till din kommun. 

Risk för vattenbrist i flera län

SMHI och SGU har utfärdat risk för vattenbrist kommande månad, på grund av låga grundvattennivåer eller låga flöden i vattendrag, i följande län (uppdaterat 15 juli):

Blekinge

Gotland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg 

Stockholm

Södermanland

Uppsala 

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland

Uppdaterades
Taggar för denna sida: