Publicerades

Cert-SE varnar för sårbarhet i Internet Explorer

Alla som använder Windows 7, 8 eller 10 uppmanas av Cert-SE att omgående uppdatera datorn. Detta beror på att Microsoft har upptäckt en sårbarhet som påverkar Internet Explorer.

Det som händer är att en angripare lurar datoranvändaren att besöka en hemsida som utnyttjar sårbarheten. Detta ger angriparen samma rättigheter som användaren har och får fullständig tillgång till allting på datorn. Angriparen kan till exempel använda skrivbordet, ändra och ta bort filer och ladda upp nya.

Cert-SE uppmanar alla som använder Windows 7, 8 eller 10 att uppdatera datorn med Windows update och att ha automatisk uppdatering påslagen.

Cert-SE är Sveriges nationella CSIRT, Computer Security Incident Response Team, med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Källa: CERT-SE
Publicerades
Taggar för denna sida: