Krisinformation.ses huvuduppdrag är att samla och förmedla myndigheters och ansvariga aktörers information om kriser till allmänhet och medier. Grafik: TT/Krisinformation.se.

För myndigheter och andra aktörer

Uppdaterad |
Den här sidan riktar till sig till dig som arbetar på en myndighet eller annan aktör som samarbetar eller vill samarbeta med Krisinformation.se.

Kontakta redaktionen

Genom att mejla redaktionen@krisinformation.se når du redaktionen både på dagar, kvällar och helger. Redaktionen har beredskap dygnet runt alla dagar om året. Om din organisation har en tjänsteman i beredskap (TiB) kan den personen när som helst på dygnet ringa till TiB på Myndigheten för samhällskydd och beredskap (där redaktionen för Krisinformation.se ingår), så ringer den personen upp den redaktör som har beredskap.

Ansvariga myndigheter måste ha egen information

Det är viktigt att den myndighet som hanterar en händelse har egen information på sin webbplats. Krisinformation.se ska vara en ingång till andra myndigheter och aktörer för att ge allmänheten bekräftad information. Därför kan Krisinformation.se normalt sett inte publicera information om den ansvariga aktören inte själv har lagt upp den innan på sin webbplats eller andra kanaler.

Om aktörens egen webbplats går ner kommer Krisinformation.se att försöka stödja den drabbade genom till exempel att hänvisa till aktörens övriga kanaler eller reservkanaler. I yttersta fall kan aktörens information publiceras på Krisinformation.se men det får inte ingå som del i en aktörs krisberedskapsplanering. Varje aktör måste alltid se till att ha den kapacitet och teknisk infrastruktur som krävs för att leva upp till sitt informationsansvar i en kris.

Informationssamordning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bland annat i uppgift att stödja berörda myndigheters samordning av information till allmänheten. Det arbetet sker i informatörsnätverk inom olika ämnesområden. Nätverken drivs av MSB och består av informatörer från berörda myndigheter, en representant från Krisinformation.se och en informationssamordnare. Nätverken träffas regelbundet för att uppdatera varandra, ta fram strategier och producera frågor och svar som skulle kunna komma till användning vid en händelse.

Om en händelse inträffar kan nätverken snabbt ha telefonmöten och samordna sin information på en mer detaljerad nivå. Den samordnade informationen till allmänheten publiceras via olika kanaler, till exempel Krisinformation.se och berörda myndigheternas egna webbplatser, bland annat i form av frågor och svar.

Läs mer om MSB:s samordningsuppdrag

FAQ-hantering i Mina sidor

När myndigheter gemensamt tar fram frågor och svar för allmänheten erbjuder MSB och Krisinformation.se alla inblandade att använda webbverktyget Mina sidor. I Mina sidor kan informatörer på myndigheter själva lägga in sin organisations frågor och svar samt läsa andras frågor och svar. När myndigheterna har kommit överens om vilka frågor som ska publiceras sammanställs de i en FAQ. Den FAQ:n kan visas på Krisinformation.se och andra myndigheters webbplatser. När en fråga ändras i Mina sidor slår ändringen igenom på alla webbplatser som visar FAQ:n eller länkar till den. På detta sätt minskar risken för att allmänheten får information som skiljer sig åt hos olika aktörer, vilket är särskilt viktigt under en allvarlig händelse.

Teknisk support för Mina sidor får du genom att mejla till webmaster@krisinformation.se.

minasidor.krisinformation.se (inloggning krävs)

Omvärldsbevakning

Krisinformation omvärldsbevakar flera gånger per dygn. I omvärldsbevakningen följs medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Omvärldsbevakningen utförs för att upptäcka händelser och kriser som kan vara relevanta för Krisinformation.se. Uppgifter i media följs sedan upp för att se om det finns bekräftad information hos myndigheter som går att förmedla vidare på webbplatsen. Omvärldsbevakningen görs också för att följa hur händelser och aktuella frågor uppmärksammas och hanteras av medier, myndigheter och andra källor. Vår omvärldsbevakningslogg är publik och öppen för alla. Du hittar loggen här.

Faktablad om Krisinformation.se

Faktablad om Krisinformation.se för aktörer (pdf)

När ni ska länka till oss använd gärna en av våra banners. Läs mer om att länka till Krisinformation.se