Samhällets ansvar vid en kris

Uppdaterad |

En kris ska hanteras så nära som möjligt.
Kommunen har det första och största ansvaret.
Men när en kris blir större
måste fler myndigheter hjälpa till.

Här kan du läsa om vem
som har ansvar för vad
vid en kris.