Öppen data

Uppdaterad |
Krisinformation.se vill nå ut med information till så många människor som möjligt. Därför läggs data till våra appar i ett öppet API (Application Programming Interface) som andra aktörer kan använda när de bygger egna informativa applikationer.
Grundtanken liknar syftet med sociala medier, där alla bidrar på sitt sätt och där man hjälps åt att sprida  information genom att dela den i sina kontaktnät. Genom att låta andra använda information från Krisinformation.se i sina applikationer ökar chanserna att den når ut och kommer till nytta.

Informationen är taggad med geografisk tillhörighet för att göra det möjligt att till exempel välja ut enbart lokalt intressant information.

Redaktionens förhoppning är att andra aktörer som också har samhällsnyttig information ska göra likadant, så att informationen finns tillgänglig och går att sätta ihop i egna applikationer med infogad information från andra källor.

API (Application Programming Interface)

Alla nyheter och länkar som finns i våra appar ligger i ett öppet API på adressen:
api.krisinformation.se

Där finns en kortfattad teknisk information om hur API:et ska anropas för att få ut informationen på passande sätt.

Standarder

I API:et används två internationella standards för att presentera informationen. Alla nyheter listas i en RSS-feed som följer XML-formatet Atom v 1.0. Även länkarna presenteras i en atomfeed.

I Atom feeden finns ett unikt ID för att hämta de enskilda nyheterna. Dessa distribueras i sin tur i enlighet med: CAP v 1.2 (Common Alerting Protocoll) .

Ursprungsmärkning

Krisinformation.se förutsätter att alla som vill använda vår information i sina applikationer, för användarnas skull, anger var informationen kommer från.

Hämta och använda informationen

Några länkar som visar hur man kan hämta informationen: (länk med ID nummer kommer ej att uppdateras utan visar enbart principen)
http://api.krisinformation.se/v1/feed          Listar samtliga nyheter
http://api.krisinformation.se/v1/feed?format=xml    Listar samtliga nyheter som Atom Feed
http://api.krisinformation.se/v1/capmessage/9627?format=xml   Visar enskild nyhet i CAP-format
http://api.krisinformation.se/v1/links      Listar samtliga länkar
http://api.krisinformation.se//v1/links?format=xml Listar samtliga länkar som Atom Feed

Exempel på nyhet i CAP-format:
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
    <identifier>73832</identifier>
    <sender>http://www.krisinformation.se</sender>
    <sent>2012-05-03T16:30:00+02:00</sent>
    <status>Actual</status>
    <msgType>Alert</msgType>
    <scope>Public</scope>
    <info>
      <language>sv-SE</language>
      <category>Other</category>
      <event>News</event>
      <urgency>Unknown</urgency>
      <severity>Unknown</severity>
      <certainty>Unknown</certainty>
      <senderName>SLAO</senderName>
      <headline>Lavinrisk i Riksgränsen och i Björkliden</headline>
      <description>Det råder stor lavinrisk i Riksgränsen, som under torsdagen hade en fyra på den femgradiga skalan.</description>
      <web>http://www.krisinformation.se/web/Pages/NewsPage____73832.aspx</web>
     <resource>
        <resourceDesc>Full Html version of description</resourceDesc>
        <mimeType>Text/Html</mimeType
 <derefUri>RGV0IHLDpWRlciBzdG9yIGxhdmlucmlzayBpI...</derefUri>       

</resource>

      <area>
         <areaDesc>Norrbottens län</areaDesc>
       </area>
     </info>
  </alert>

Taggning

De flesta taggar i CAP-meddelandet är tydliga och de finns utförlig beskrivning av dem i standarden. Nedan förklaras hur vi använder några av dessa:

<event> * "News" för vanliga nyheter och "Alert" för VMA (Samma nyckleord åtrefinns i listningen under "Cap Event")
<urgency>, <severity> och <certainty> Dessa har alltid värdet Unknown då inget av de övriga värdena enligt standard är tillämpliga på nyheter
<senderName> Källan för nyheten, dvs den aktör/myndighet som vi har som källa för publicering och som vi sannolikt länkar till i nyheten
<headline> Rubriken
<description> Ingressen till nyheten
<derefUri> Nyhetena och ingressen kodad enligt Base64. Mer information om Base64 finns på: http://en.wikipedia.org/wiki/Base64 http://www.base64decode.org/
<areaDesc> Geografisk taggning. Län i sverige, ett eller fler,  eller land, för rikstäckande nyhet anges Sverige (I listningen finns även koordinaten enligt WGS 84 för den punkt där vi sätter ut markören i appen.

* Notera att VMA tas bort ur flödet när varningen återkallas. Redaktionen skriver alltid även en nyhet vid VMA som ligger kvar i flödet och uppdateras. Gamla VMA taggade med "Alert" kommer alltså aldrig att finnas kvar i flödet.