Personuppgifter på Krisinformation.se

Uppdaterad |
Här finns information om hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) behandlar personuppgifter som samlas in genom Krisinformation.se.

Personuppgiftsansvarig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Krisinformation.se.

Personuppgiftsombud

För att hantera frågor kring hanteringen av personuppgifter på MSB, kontakta myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD
Organisationsnummer: 202100-5984 Telefon: 0771-240 240

Ändamål för behandling

Avsikten är inte att hantera personuppgifter på denna webbplats. Den hantering av personuppgifter som ändå kan förekomma rör huvudsakligen harmlösa uppgifter och har följande syften:

  • för att administrera uppgifter om de personer som skriver inlägg på webbplatsen
  • för att sprida information om hanteringen av en uppkommen kris eller beredskapen för att hantera kriser

Offentlighetsprincipen

MSB är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden skickade till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Enskilda har rätt att enligt 25 § personuppgiftslagen (1998:204) en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas hos MSB, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om sådan information önskas, skall en skriftligt undertecknad begäran skickas in till myndigheten. Begäran skall enligt personuppgiftslagen göras på papper och kan inte skickas in med e-post.

Kakor (Cookies)

På webbplatsen används endast så kallade tillfälliga kakor för tekniska ändamål. Inga personuppgifter sparas och kakorna raderas när man lämnar webbplatsen.