Myndighetsmeddelande

Uppdaterades

Om det är mindre allvarliga händelser
kan myndigheter begära att få sända
så kallade myndighetsmeddelanden.
Det kan handla om till exempel
svårigheter i trafiken på grund av oväder,
svaga isar,
eller ett giftutsläpp som inte är farligt
för hälsan.

Taggar för denna sida: