Varning kring kärnkraftverk

Uppdaterades

Inom det som kallas den inre beredskapszonen
kring kärnkraftverken i Sverige
varnas allmänheten både utomhus och inomhus.
Utomhus använder vi samma system
som för annan varning utomhus,
med sju sekunder långa ljudstötar.

För varningar inomhus använder vi RDS-systemet.
Alla hushåll inom beredskapszonen
har fått särskilda radiomottagare
som är till för varningsmeddelande.

Taggar för denna sida: