Kommunen

Uppdaterades

Kommunerna har det största ansvaret för kriser
och krishantering.
När kommunen är bra förberedd
blir samhället bättre på att klara kriser.

Kommunen har hand om många verksamheter
som ska fungera vid en kris:
äldreomsorg, vattenförsörjning,
fjärrvärme, skola och räddningstjänst.

Kommunen där du bor
ska alltid informera dig om vad som händer
om det blir en kris.
Du hittar din kommun på den här webbplatsen:
Till Sveriges kommuner och landstings webbplats

 

Taggar för denna sida: