Myndigheter med särskilt ansvar

Uppdaterades

Alla delar av samhället måste samarbeta
när det är en kris.
Myndigheterna arbetar efter
de tre grundprinciperna:
Liketsprincipen, närhetsprincipen och ansvarsprincipen.
De ska arbeta så nära krisen som möjligt
och de som har ansvar vid normala förhållanden
ska också ansvara nu.
Meningen är att samhället så långt det är möjligt
ska fungera som när det inte är en kris.

Det här samarbetar myndigheterna med:

● Teknisk infrastruktur
som att alla får elektricitet,
och att telefoner och datorer fungerar.

● Att alla transporter på väg, spår, sjö
och i luften fungerar.

● Kemikalier och andra farliga ämnen som vi har i samhället.

● Ekonomisk säkerhet som att vi ska ha trygga betalningssystem.

● Hitta nya sätt att samarbeta på.

● Alla som har särskilt ansvar
ansvarar också för att informera de andra myndigheterna
om hur de arbetar för att förebygga en kris.

De här myndigheterna har särskilt ansvar:
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Försvarsmakten
Folkhälsomyndigheten
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Polisen
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgälden
Socialstyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska Kraftnät
Trafikverket
Transportstyrelsen

 

Taggar för denna sida: