Hur påverkas naturen och samhället när det är värmebölja?

Uppdaterades

När det är värmebölja ökar risken för bränder.
Bränderna förstör byggnader och natur
och kan skada eller döda människor.
Från bränderna blir det också
mycket utsläpp av sot och gaser. 

När det är mycket varmt blir det fler bakterier
i dricksvattnet och i maten.
Risken att bli matförgiftad ökar. 
När det är mycket varmt är det också risk
för att dricksvattnet kan ta slut.  

När det är värmebölja används mycket el
eftersom man måste kyla kraftverk
och lokaler där dataservrar finns.
Järnvägsspår som blir varma kan böjas
så att tågen kan spåra ur.

Taggar för denna sida: