Störningar för telefoner och teletrafik

Uppdaterades

De svenska telenäten är säkra. Ändå kan olyckor och sabotage,
tekniska fel och extremt väder göra
att det blir avbrott i teletrafiken.
Då går det inte att ringa. På de här sidorna kan du läsa mer om
hur samhället arbetar för att minska antalet avbrott
och hur du själv kan förbereda dig.
En orsak till störningar i teletrafiken
kan vara elavbrott.

Teleoperatörerna kan ofta använda reservkraft
för att deras utrustning ska få ström.
IT och tele är ofta ihopkopplad.
Ju mer systemen hänger ihop
desto känsligare är de för störningar.

Myndigheter och företag arbetar för säker drift
Kraftiga snöfall, stormar och blixtnedslag är exempel på
väder som kan störa telenäten
och till och med göra sönder dem helt för en tid.

Avreglerad marknad
Från år 1992 är det inte längre bara staten
som sköter teletrafiken.
Nu finns det flera företag som säljer teletjänster
och de måste själva ansvar för sina nät och tjänster.
Företagen kallas för teleoperatörer.
Ansvaret gäller också när det är en kris.
Företagen kan ändå inte garantera
att det alltid går att ringa nödsamtal.
Informationen kommer från Post- och telestyrelsen
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Taggar för denna sida: