Åska är vanligare på sommaren men förekommer även vintertid. Foto: Uwe Zucchi, TT.

Blixtnedslag och åska

Blixtnedslag ger upphov till allt fler bränder och kan störa exempelvis telekommunikationer.

Blixtnedslag kan leda till bränder, elavbrott samt transport- och telestörningar. Allt fler bränder orsakas av blixtnedslag. En förklaring kan vara att brandsäkerheten till allt större del bygger på larm – som i sin tur kan slås ut vid blixtnedslag. Dessutom omger vi oss med fler och fler tekniska apparater. SMHI om blixtens skadeverkningar

Bränder långt efter blixtnedslag

Intensiva åskväder kan också orsaka bränder en till två månader efter att blixten slagit ned. Blixten kan ha skadat ledningar och elektriska komponenter utan att det märks till en början, men orsakar brand i ett senare skede.

Så kallat frontåskväder kan bildas vid kallfronter. Då tvingas varm fuktig luft att stiga framför fronten och flera åskmoln kan bildas som sträcker sig över en yta längs med fronten på upp till 30 mil. Frontåskväder kan vara mycket långvariga och pågå i cirka tio timmar.

Så skyddar du dig mot blixtnedslag