Efter ett skyfall i Helsingborg, augusti 2013. Foto:Sven-Erik Svensson/TT.

Översvämning

Översvämningar gör stor ekonomisk skada och kan orsaka dödsfall.

I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer och dödsfall är mycket sällsynta. Men översvämningarna orsakar ofta stora materiella skador med stora kostnader för samhället.

Höga vattennivåer och framforsande vattnet kan orsaka stora skador på bebyggelse, vägar, järnvägar och broar. Avskurna vägar och bortspolade broar kan medföra att vägar och järnvägar måste stängas av för trafik. Översvämningar kan också drabba kommunala vattenförsörjningssystem och reningsverk. Vattenmättade jordar och skador av det framforsande vattnet kan orsaka jordskred och ras som skadar bebyggelse.

Kommunerna arbetar med att försöka förebygga skador från översvämningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppdrag att hjälpa kommunerna genom att framställa översvämningskartor och att genomföra undersökningar av markens stabilitet.

Mer om översvämningar