Din sökning gav 1300 träffar

PUBLICERADES 23 maj 2022 11:43

ህየሳ ምንጪ (tigrinja)

ህየሳ ምንጪ ከቢድ’ዩ።ከቢድ ይኹን ደኣ’ምበር፡ዓቕሚ ናይ ምንጪ ህየሳ ንምምዕባል ብዙሕ ክግበር ይከኣል’ዩ።ናይ ምትላል ሓደጋታት ዝቕንሱ ሜላታት ኣለዉ።ካብ’ቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ምኽትርታት ሓደ፡ እቲ ዝርከብ ሓበሬታ ዘተኣማምን ምስ ዘይከውን፡ነቲ ሓበሬታ ኣብ ምዝርግሑ ጥንቃቐ...

PUBLICERADES 8 jun 2022 13:03

Mat vid kris

Det är viktigt att ha extra mat hemma som ger tillräckligt med energi. Välj matvaror som kan tillagas snabbt, inte kräver så mycket vatten, kan ätas utan tillagning och kan...

PUBLICERADES 8 jun 2022 13:10

Husdjur vid kris

Även husdjur behöver vatten, mat och värme vid en kris. Här finns information till dig som är djurägare.

PUBLICERADES 17 jun 2022 13:00

Myndigheter med särskilt ansvar

Från och med 1 oktober 2022 förändras många myndigheters ansvar i kris och krig. Detta på grund av en större satsning på det civila försvaret. Här beskriver vi vad som kommer att...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:53

Så varnar Krisinformation.se

När ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdas visas det direkt på Krisinformation.se startsida och i appen. Vi publicerar även en nyhet där vi kan komplettera med...

PUBLICERADES 17 jun 2022 16:32

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska främja människors hälsa. Myndigheten har hand om nationella och internationella smittskyddsfrågor och hälsohot.

PUBLICERADES 17 jun 2022 16:14

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Detta genom att förebygga och avslöja brott...

PUBLICERADES 17 jun 2022 16:39

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill flytta till Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

PUBLICERADES 17 jun 2022 16:23

Tullverket

Tullverket har som uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en del i gränsskyddet med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och...

PUBLICERADES 17 jun 2022 16:46

Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Skatteverket utfärdar också id-kort för personer...