Din sökning gav 1506 träffar

PUBLICERADES 22 jul 2022 15:28

Civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är alltså ingen egen organisation utan inkluderar all samhällsviktig...

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:01

Stöd till drabbade och närstående

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sin instruktion ett särskilt ansvar för att kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större...

PUBLICERADES 25 jul 2022 10:03

Din beredskap för ett värmeavbrott

Ingen kan lova att det inte blir värmeavbrott. Men du kan själv påverka hur det blir för dig om det blir ett avbrott.  Det är jobbigt att vara länge i ett kallt hus. Om du...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:53

Så varnar Krisinformation.se

När ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdas visas det direkt på Krisinformation.se startsida och i appen. Vi publicerar även en nyhet där vi kan komplettera med...

PUBLICERADES 25 jul 2022 14:24

Batteridriven radio är bra vid ett avbrott av el eller tele

Vid ett elavbrott är det bra att ha en radio som drivs av batterier och som inte behöver el för att fungera. Om du som är privatperson drabbas av teleavbrott ska du först och...

PUBLICERADES 2 sep 2021 17:45

Vaccin mot smittsamma sjukdomar

Vaccin är läkemedel som skyddar mot vissa smittsamma infektionssjukdomar. Här kan du läsa mer om vad vaccin är, vad det innehåller och vilka säkerhetskrav som finns vid...

PUBLICERADES 2 sep 2021 17:45

Antibiotikaresistens

Allt fler bakterier kan stå emot antibiotika. Det gör att fler människor riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de drabbas av infektioner.

PUBLICERADES 1 jul 2022 14:41

Så förbereder du dig för strömavbrott

Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation. Vi har listat de...

PUBLICERADES 25 jul 2022 15:27

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.

PUBLICERADES 27 jul 2022 10:24

Samhällets ansvar vid ras och skred

Det finns många olika aktörer som samarbetar när det sker ett ras eller ett skred.