Din sökning gav 21 träffar

PUBLICERADES 24 nov 2015 16:20

Regeringen om förändringar i flyktingmottagandet

Regeringen föreslog 24 november en rad förändringar i flyktingmottagandet. Bland annat föreslås tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla utom för kvotflyktingar. Syftet är att...

PUBLICERADES 19 nov 2015 14:33

Migrationsverket kan inte längre erbjuda boende till alla asylsökande

Från och med torsdagen den 19 november kan Migrationsverket inte längre erbjuda tak över huvudet för alla asylsökande som kommer till Sverige. Detta innebär att asylsökande...

PUBLICERADES 19 okt 2015 11:31

Tillfälligt tältboende ställs i ordning för asylsökande

Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer nu i ordning ett tillfällig tältboende för asylsökande i Revinge i Skåne.

PUBLICERADES 20 jan 2016 10:51

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 3

Trots att antalet asylsökande till Sverige fortsätter att minska är läget fortfarande ansträngt inom vissa områden, däribland boende, ensamkommande barn, socialtjänst och skola.

PUBLICERADES 6 nov 2015 11:03

Migrationsverket om boendesituationen

Det finns inte tillräckligt många boendeplatser för asylsökande just nu, uppger Migrationsverket. Myndigheten ber därför kommunerna om hjälp med att snabbt ordna fram fler...

PUBLICERADES 3 nov 2015 21:03

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 45

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 45.

PUBLICERADES 29 okt 2015 10:33

Polisen samordnar utredningar av mordbränder mot flyktingboenden

Polisens nationella operativa avdelning, Noa, har fått ansvar för att samordna alla förundersökningar om mordbränder mot flyktingboenden.

PUBLICERADES 27 okt 2015 19:31

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 44

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 44.

PUBLICERADES 6 okt 2015 16:30

Höjd beredskap i Malmö kring ensamkommande barn

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Malmö fortsätter att öka. Därför höjer Malmö stad sin beredskap till krisläge två, allvarlig händelse.

PUBLICERADES 9 dec 2015 11:17

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 50

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget för flyktingsituationen under vecka 50.