Din sökning gav 8 träffar

PUBLICERADES 23 nov 2015 13:28

Myndigheternas svar på frågor om terrorhotnivån

Många undrar om den höjda hotnivån för terrorism. Myndigheterna har därför samlat svar på vanliga frågor, till exempel om man ska undvika platser där många människor vistas.

PUBLICERADES 23 nov 2015 09:37

Säkerhetspolisen har gripit misstänkt

Uppdatering den 22 november: Åklagarmyndigheten har beslutat att den man som varit anhållen misstänkt för förberedelse till terroristbrott ska släppas. Han är inte längre...

PUBLICERADES 19 nov 2015 17:14

Säkerhetspolisen svarar på vanliga frågor om den höjda hotnivån

Säkerhetspolisen har samlat svar på de vanligaste frågorna från allmänhet och medier.

PUBLICERADES 18 nov 2015 23:36

Försvarsmakten följer Säkerhetspolisens hotnivåhöjning

Med anledning av Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån mot Sverige, har även Försvarsmakten uppdaterat hotnivån när det gäller hotet från terrorism, från förhöjt (3) till...

PUBLICERADES 18 nov 2015 15:47

Säkerhetspolisen höjer hotnivån

Säkerhetspolisen höjer hotnivån för terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala.

PUBLICERADES 21 nov 2015 08:28

Allvarligt hot mot Bryssel

Kriscentret i Belgien bedömer att det just nu finns ett allvarligt och omedelbart hot mot Bryssel. Det innebär bland annat att större evenemang ställs in och att stadens...

PUBLICERADES 20 nov 2015 13:38

MSB: Var försiktig med vilken information du delar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar allmänheten att inte sprida spekulationer och rykten med anledning av den höjda hotnivån för terrorangrepp. Myndigheten...

PUBLICERADES 19 nov 2015 21:03

Samverkansrådet mot terrorism samlades efter höjd hotnivå

Den 19 november samlades Samverkansrådet mot terrorism för en genomgång av lägesbilden med anledning av den förhöjda terrorhotsnivån.