Din sökning gav 3 träffar

PUBLICERADES 20 jun 2022 09:52

Luftfartsverket

Vid en kris är Luftfartsverkets främsta roll att stänga och öppna luftrummet för flygtrafik.

PUBLICERADES 30 jul 2020 10:32

Flygledare får lösa problem snabbt

"Jag ska hålla flygplanen separerade från varandra så att de inte krockar. Som mest är det upp till 42 landningar i...

PUBLICERADES 19 maj 2016 19:21

MSB följer störningar i infrastrukturen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, följer de händelser som påverkat olika typer av kommunikationssystem den senaste veckan. MSB ser händelserna som separata från...