Din sökning gav 9 träffar

PUBLICERADES 23 feb 2015 16:47

Post- och telestyrelsen om telestörningar

Under måndagen rådde stora störningar i telefonin i Sverige, enligt Post- och telestyrelsen, PTS. Enligt SOS Alarm kunde det vara svårt att nå larmnumret 112.

PUBLICERADES 3 feb 2015 11:30

Hesa Fredrik i din mobiltelefon

Nu är det möjligt att få varningen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, till din mobiltelefon. Tidigare har varningen skickats via radio, TV och utomhusljudsignalen Hesa...

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:02

SOS Alarm

SOS Alarm har en central larmfunktion och en samordnande roll vid större händelser då många olika enheter rycker ut.

PUBLICERADES 19 maj 2016 19:21

MSB följer störningar i infrastrukturen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, följer de händelser som påverkat olika typer av kommunikationssystem den senaste veckan. MSB ser händelserna som separata från...

PUBLICERADES 10 apr 2015 10:49

SOS Alarm om störning på 112

Under kvällen den 9 april var det svårt att komma fram på nödnumret 112 i stora delar av landet. Orsaken var ett tekniskt fel.

PUBLICERADES 11 feb 2015 14:32

Nödnumret 112 uppmärksammas i Europa

Den 11 februari varje år uppmärksammas EU:s gemensamma nödnummer 112. Syftet är att öka kännedomen om telefonnumret och att det används i hela Europa.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:02

113 13 – informations-nummer vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en...

PUBLICERADES 19 nov 2021 14:23

Fredrik ska slå larm vid krishändelser

"Vi är bara en kugge i krismaskineriet, men vi är en av de första...

PUBLICERADES 30 jun 2017 11:33

SOS Alarm om Viktigt meddelande via sms

Från den 1 juli kommer du att kunna få VMA, Viktiga meddelanden till allmänheten, även via ett sms om något allvarligt händer i området där du befinner dig.