Din sökning på 2006年中级导游知识真题答案[定、做▇ V:zhengbzkz] gav 10 träffar

PUBLICERADES 23 sep 2021 10:37

Kinesiska

来自当局的信息 您可以在本页找到链接,查看中文的关于Covid...

PUBLICERADES 2 sep 2021 17:45

Antibiotikaresistens

Allt fler bakterier kan stå emot antibiotika. Det gör att fler människor riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de drabbas av infektioner.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:06

Försvarsmakten

Vid sidan av sina militära uppgifter, att försvara landet mot väpnat angrepp, har Försvarsmakten även en roll vid hanteringen av kriser i fredstid.

PUBLICERADES 26 aug 2021 16:59

Krishanteringens grunder

Om man förstår de grundregler som styr svensk krisberedskap och hantering av extraordinära händelser får man också en bild av hur krishanteringssystemet fungerar.

PUBLICERADES 8 aug 2021 21:20

Vecka 31 2021

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:33

Så klassas olyckor med radioaktivt material och strålkällor

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att de skadliga effekterna av strålning på människor och miljö ska vara så små som möjligt.

PUBLICERADES 31 mar 2017 16:13

Fakta om fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som är mycket smittsam mellan fåglar. Ibland kan även människor bli smittade av sjukdomen.

PUBLICERADES 21 nov 2014 14:39

Terrorattackerna mot USA den 11 september 2001

Terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 av terrornätverket al-Qaida underblåste skräcken för internationell terrorism i hela världen. Tillsammans med terrordåden i London,...

PUBLICERADES 5 nov 2014 13:41

Skredet vid Småröd, Munkedal

Hösten 2006 var blöt. I Göteborg och Västra Götaland kom rikligt med regn och vattenståndet i sjöar och älvar steg fram till mitten av december. På kvällen den 20 december...

PUBLICERADES 5 nov 2014 13:37

Fågelinfluensa

I februari 2006 hittades fyra döda viggar i hamnen norr om Oskarshamn. Det visade sig att fåglarna bar på den aggressiva formen av influensaviruset AH5N1. Sverige hade därmed...