Sommaren under covid-19

Uppdatering 10/9 2020: Den här sidan användes för att informera om resor i Sverige under sommaren 2020 med anledning av utbrottet av covid 19. Informationen på den här sidan uppdateras inte längre.

Ursprunglig text:

Utbrottet av covid-19 påverkar hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar. Här har vi samlat myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera.

Fortsätt följa de allmänna råden

 • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
 • Håll avstånd.
 • Var försiktig när du besöker personer som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Undvik större sociala sammanhang.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Inrikesresor

Sedan den 13 juni 2020 kan symtomfria personer resa i Sverige. Både under resan och vistelsen är det viktigt att du håller avstånd till andra och undviker trängsel. Innan du åker, kontrollera med trafikoperatören om nya rutiner, anvisningar och hur trafiken påverkas av smittan. Även trafikföretagen har ett ansvar att minska risken för trängsel och begränsa antalet passagerare per fordon.

Följ de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och håll avstånd till andra.

Res i första hand med andra färdmedel än kollektivtrafik. Om du måste resa kollektivt bör du undvika trängsel och välja alternativ där det går att boka en sittplats.

Att alla istället tar bilen är inte heller en lösning, eftersom det kan orsaka trafikstockningar på vägarna som hindrar nödvändiga resor och transporter. För att nödvändiga resor och transporter ska kunna genomföras, utan trafikstopp eller ökad smittspridning, måste alla hjälpas åt.

 • Res bara om du måste – undvik resor i rusningstrafik.
 • Cykla eller gå om du har möjlighet.
 • Ersätt inte kollektivtrafikresor med bil i onödan.

Inresa till Sverige från utlandet

Det finns inget generellt krav på karantän för resenärer som reser till Sverige från utlandet. Var uppmärksam på informationen som du får från ditt flygbolag – på många flygbolag finns krav om munskydd ombord på flyget eller krav på ett hälsointyg från passagerare. För att komma in i Sverige finns inget krav på hälsointyg. 

På vissa flygplatser kan det finnas särskilda rekommendationer om att använda munskydd. Swedavia Airports rekommenderar resenärer att använda munskydd på deras flygplatser. 

Utländska medborgare med symtom har i Sverige rätt till PCR-test. De som önskar ta ett sådant test kan höra av sig till regionen eller 1177.

Utländska resenärer som vill ta antikroppstest, göra ett PCR-test om de inte har symtom eller vill ha ett reseintyg kan göra det till egen kostnad hos vissa privata vårdgivare.

Det finns inte något krav på att bära munskydd i vanliga situationer ute i samhället.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i stället att man:

 • stannar hemma vid symptom på covid-19
 • håller minst en armlängds avstånd till andra människor
 • tvättar händerna ofta med tvål och vatten.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Bromsa smittan – det här kan du som privatperson göra 

Utrikesresor

Utrikesdepartementet avråder från resor till en del länder.

Friluftsliv

När vi inte kan resa och umgås som vanligt förväntas det lokala friluftslivet öka kraftigt i sommar. Att fler människor ger sig ut i naturen är så klart positivt och något myndigheterna uppmuntrar. Samtidigt är det extra viktigt att alla visar hänsyn mot naturen, djurlivet, markägare och andra människor.

Allemansrätten – dina rättigheter och skyldigheter

Allemansrätten innebär att du får röra dig fritt i naturen utan att fråga markägaren om lov. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, åker båt eller gör något annat i det fria.

Naturreservat har särskilda bestämmelser

I skyddade områden som till exempel naturreservat och nationalparker finns särskilda bestämmelser för att skydda naturen. Det kan innebära att allemansrätten är begränsad i vissa delar men utökad i andra. I ett skyddat område kan det till exempel vara förbjudet att elda, lägga till med båt eller ha med sig hund, men å andra sidan vara tillåtet att tälta flera nätter på samma plats. Vilka regler som gäller finns att läsa på områdets anslagstavlor eller på kommunens och länsstyrelsens webbplatser.

Elda säkert – tänk på brandrisken

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats. Under sommaren när det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken.

Tänk på detta innan du eldar i naturen:

 • Ta reda på om det råder eldningsförbud. Då är det förbjudet att elda och grilla i skog och mark, även i fasta eldstäder. Information om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsens webbplatser. Håll dig uppdaterad med hjälp av Länsstyrelsernas karta över eldningsförbud.
 • Håll koll på eventuella regler som gäller i nationalparker och naturreservat. Det kan vara helt förbjudet att elda eller bara tillåtet på vissa fasta eldplatser. Reglerna framgår av anslagstavlorna i området och du kan även få mer information från kommunen eller länsstyrelsen.
 • Välj en säker plats att elda på så att elden inte riskerar att spridas. Information om hur du eldar säkert
 • Undvik att lämna handsprit i bilen eftersom det innehåller alkohol och betraktas som mycket brandfarligt. När temperaturen stiger ökar avångningen i handspriten. Detta i kombination med en gnista eller låga kan orsaka en brand. Gnistor kan uppstå när man till exempel öppnar eller stänger bildörrar.

Tips: Ladda ner appen Brandrisk Ute och håll koll på brandrisken i skog och mark. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. 

Fjällstugor behöver förbokas

På grund av risken för smittspridning har Svenska turistföreningen, STF, infört begränsningar av hur många som får övernatta i föreningens fjällstugor. Fjällvandrare behöver också boka plats i stugorna och betala i förväg. Få information om vilka särskilda regler som gäller för fjällvistelser på STF:s webbplats.

Även privata fjällstugor kan ha infört liknande regler. Du som tänkt vandra i sommar rekommenderas därför att undersöka detta innan du ger dig iväg.

Badplatser

Badplatser omfattas inte av förbudet mot offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Det allmänna rådet om att hålla avstånd gäller. Läs mer om strandvett och poolvett under coronapandemin hos Svenska Livräddningssällskapet. Folkhälsomyndigheten har också råd om hur man kan minska smittspridning på badplatser. Där skriver de till exempel att smitta via badvatten bedöms som osannolik, bland annat eftersom utspädning av viruset påverkar dess möjlighet att infektera. 

Råd på stranden och vid poolen

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta. Använd handsprit om du inte har möjlighet att tvätta händerna.
 • Undvik folktäta stränder och pooler.
 • Håll ett säkerhetsavstånd på två meter till de övriga på stranden/vid poolen och i vattnet.
 • Bekanta dig med strandens/poolens informationstavla och följ rekommendationerna för ett tryggare strandbesök.

Nöjesfält, djurparker och vattenland

På grund av förbudet mot offentliga tillställningar för fler än 50 personer tvingas tivolin att hålla stängt i sommar. Andra typer av nöjesparker, som djurparker, kan hålla öppet med särskilda restriktioner och begränsningar. Det kan till exempel handla om att man endast släpper in ett begränsat antal besökare, att biljetterna måste förbokas eller att delar av parken är stängd.

Vilka parker som omfattas av förbudet bestäms i ordningslagen och det är Polismyndigheten som gör bedömningen. Det är regeringen som har beslutat om begränsningen om max 50 personer efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten. Ta reda på vad som gäller innan du besöker en nöjespark. Om du har frågor om ordningslagen eller om vilka verksamheter som berörs kan du vända dig till Polisen.

Tips till dig som driver en verksamhet

Planerar du att arrangera ett sommarcafé eller en loppis i sommar? Eller driver du kanske en butik som lockar sommarlediga kunder? Pandemin ställer speciella krav på alla som driver företag och organiserar verksamheter.

Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna. Påminn dem om hur de bäst undviker smittspridning med hjälp av t ex golvdekaler, gatupratare och affischer. 

På MSB:s webbplats finns goda råd, tips och exempel på hur andra verksamheter har gjort för att bromsa smittan. Här finns också checklista, affischer och annat material som kan laddas ner, skrivas ut och användas fritt i din verksamhet. 

Naturvårdsverket har samlat tips och exempel för friluftslivet under coronapandemin från bland annat länsstyrelser, kommuner, besöksnäringen och friluftsorganisationer som på olika sätt gjort insatser för att minska smittspridningen.

Restauranger och kaféer

Restauranger och kaféer får hålla öppet under vissa förutsättningar.

 • Det får inte uppstå trängsel. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Att beställa och hämta mat vid en disk är endast tillåtet om det kan göras utan att det uppstår trängsel.
 • Gästerna ska alltid äta maten sittandes vid ett bord.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel.

Rekommendationer för restauranger (Folkhälsomyndigheten)

Hotell, vandrarhem och camping

Hotell, vandrarhem och campingplatser bör se till att personal och gäster känner till och följer Folkhälsomyndighetens råd. Besöksverksamheter bör kunna erbjuda alternativa lösningar till köer vid exempelvis incheckning (till exempel visa hur långt gäster kan stå mellan varandra). Personal och besökare bör också ha möjlighet att tvätta händerna, både med tvål och vatten och handsprit.

Idrott och träning

Eftersom fysisk aktivitet är bra för hälsan kan idrott och träning fortsätta även under utbrottet av covid-19. Aktiviteterna kan dock behöva anpassas för att minska risken för smittspridning.

Kollo och lägerverksamhet

Det är viktigt att barn i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina normala aktiviteter. Därför tillåter Folkhälsomyndigheten kollon och lägerverksamheter i sommar, om de hålls i mindre grupper.

Den som ansvarar för en verksamhet måste också se till att minska risken för smittspridning. Med hjälp av Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg kan man få hjälp med att identifiera vilka försiktighetsåtgärder som behöver göras. 

Uppdaterades