Tele

Här hittar du länkar till svenska teleoperatörers driftinformation. Vid större störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för samhället förmedlar Krisinformation.se myndigheters och ansvariga aktörers information via startsidan på webbplatsen och i sociala medier.