Vatten

Här hittar du länkar till störnings- och avbrottsinformation från vissa vattenbolag. Vid störningar eller avbrott i vattenförsörjningen kan du ofta också hitta information på din kommuns webbplats. Vid större störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för samhället förmedlar Krisinformation.se myndigheters och ansvariga aktörers information via startsidan på webbplatsen och i sociala medier.