Vanliga frågor och svar om dvärgbandmask

Allmänna frågor om dvärgbandmask

Bär och svamp

Vaccination

Smitta hos vilda djur

Smitta hos tamdjur

Smitta hos människor

 • Människor kan smittas genom att få i sig dvärgbandmaskens ägg som sprids via rävspillning. Det är ofta väldigt svårt att veta hur detta har gått till i det enskilda fallet eftersom det går många år från att man infekterats tills dess att symtom uppkommer. För att få i sig ägg måste man antingen ha varit i nära kontakt med rävspillning eller något som varit i kontakt med spillningen. Människor utsöndrar inte ägg i avföringen och kan därför inte infektera andra människor.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:28
 • Nej. Dvärgbandmasken finns inte i gnagarnas avföring. Du bör använda handskar om du måste ta i en död gnagare eller i avföring från gnagare. Inte på grund av risk för smitta med rävens dvärgbandmask, utan av risk för andra smittor.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Arbetsmiljöverket,Folkhälsomyndigheten | 15 mar 2019 11:52
 • Det är en mycket ovanlig sjukdom. I Europa rapporteras årligen ca 100­–150 nya fall. Mer information om sjukdomen finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:19
 • Det finns inga säkra test för att påvisa smitta innan man fått besvär. Det kan ta 5-15 år innan man får besvär. Infektionen kan då oftast påvisas genom förekomst av antikroppar mot masken i blodet och genom ultraljud och/eller röntgen av organ.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:20
 • Vänd dig till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral för medicinsk bedömning.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:16
 • Smittan sker via munnen så grundprincipen är inte stoppa något i munnen utan att tvätta händerna först. Använd engångshandskar och minimera hanteringen av rävkropparna. Använd gärna en stor plastsopsäck och lägg i räven genom att kränga säcken över kroppen på samma sätt som man gör med hundlortar, så slipper du komma i direktkontakt med rävkroppen.

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt | 2 mar 2011 14:27
 • Rävens dvärgbandmask har påvisats i Sverige, men risken för att människa smittas är liten.


  Det finns dock även andra smittämnen i naturen och det är viktigt att känna till hur du ska skydda dig mot eventuell smitta.
  God handhygien är mycket viktigt. Du ska tvätta händerna efter arbete utomhus och efter kontakt med vilda djur. Stoppa aldrig något i munnen innan du tvättat händerna.


  Om du hanterar kroppar från döda vilda djur eller träck från djur bör du använda engångshandskar för att undvika direktkontakt.

  Källa: Arbetsmiljöverket | 20 dec 2021 12:27
 • Ja, du bör använda handskar och ha god handhygien men inte för risken att smittas av rävens dvärgbandmask utan som skydd mot andra smittkällor

  Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt,Arbetsmiljöverket,Folkhälsomyndigheten | 15 mar 2019 11:56
 • Det är arbetsgivarens skyldighet att informera om smittrisker i arbetet och hur man skyddar sig mot dem. Om arbetsgivaren inte själv har rätt kompetens för att göra bedömningen ska han/hon ta hjälp utifrån. Arbetsgivaren ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning om riskbedömningen visar att det behövs, t. ex engångshandskar.

  Källa: Arbetsmiljöverket | 16 feb 2017 09:16
 • Sjukdomen heter alveolär echinokockos. Masken bildar vätskefyllda blåsliknande formationer som växer tumörartat i olika organ, oftast lever och lungor. Då formationerna växer långsamt tar det som regel flera år innan man får besvär. Besvären kommer från trycksymptom i vävnaderna. Om sjukdomen lämnas obehandlad kan det leda till att det drabbade organet slutar fungera, och man får till exempel leversvikt eller besvär med andningen. Om parasitformationerna upptäcks på ett tidigt stadium går det i bästa fall att operera bort dem och bota patienten. Tyvärr upptäcks många infektioner först senare, när symtomen börjar komma och formationerna har brett ut sig. Sjukdomen kan leda till döden, men oftast kan maskmedel hindra vidare spridning.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:09
 • Sjukdomen behandlas i första hand med maskmedel. I vissa fall kan blåsformationerna opereras bort.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 4 mar 2019 11:17