Djur och smitta

Precis som vi människor blir våra djur också sjuka ibland. Som djurägare kan vi bli oroliga och det kan vara svårt att i alla lägen veta när en veterinär ska kontaktas. Men om du som djurägare misstänker någon sjukdom hos dina djur ska du genast kontakta en veterinär.

Kontakt med veterinär är framför allt viktigt för att minska lidandet hos djuren och för att begränsa en eventuell smittspridning. Det är sedan veterinären som avgör vilken behandling som behövs för att djuret ska blir friskt. Vissa djursjukdomar kan vara lindriga, men andra kan vara mycket smittsamma och få allvarliga konsekvenser för både djur och vårt samhälle.

Här på området Djur och smitta kan du hitta information om smittsamma djursjukdomar, samt hur vissa sjukdomar sprids mellan djur och människor. Du kan också läsa om hur hur myndigheter arbetar för att förebygga smittsamma sjukdomar hos djur och förhindra att smittor kommer in och sprids i Sverige, samt vilka lagar som styr arbetet.

Sidan uppdaterad: 2014-11-18 10.58