Publicerades 2022-01-20

Ändrade förhållningsregler kring covid-19

Folkhälsomyndigheten förändrar nu förhållningsreglerna kring att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Detta för att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är hög. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också rekommendationerna för prioritering av testning.

Till nyhetsarkivet

Coronapandemin: Detta gäller just nu

Läs om vilka råd och rekommendationer som gäller just nu.

Vad gäller för inresa till Sverige?

Svenska medborgare som reser hem från utlandet behöver inte covidbevis eller test för att få korsa gränsen. Däremot finns krav på utländska medborgare som reser in i Sverige. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid resor utomlands och till Sverige från utlandet.

Andra språk/Other languages

Här har vi samlat myndigheternas nyheter om covid-19 på olika språk. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. For information in English, click in the top right corner of this web site.

Samlad information om coronaviruset

Vår samlingssida om covid-19. Här hittar du bland annat information om hur du kan undvika att sprida smittan, och vilka restriktioner och förbud som gäller.

Om du känner dig orolig

Många människor kan känna oro inför en osäker omvärld. Här finns information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan? Vem tjänar på att du sprider den? Här hittar du tips och råd om hur du kan tänka mer källkritiskt.

Barn och unga

Här har vi samlat information om covid-19 till barn och föräldrar.