Brandrisk i stora delar av Sverige

Risken för gräsbränder och skogsbränder är stor på många håll i landet. I Skåne har flera kommuner infört eldningsförbud.

Solstormar

Få solstormar når jorden och påverkar samhället. De skulle kunna påverka elförsörjning, radiokommunikation, satelliter och navigeringssystem. Krisinformation.se följer rapporter om den solstorm som pågår men har hittills inte fått några besked om allvarliga konsekvenser i Sverige.

Orange varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en orange varning för höga flöden i östra Västerbotten. De höga flödena kan leda till översvämningar längs med sjöar och vattendrag. Här kan du följa väderläget och läsa mer om hur man kan tänka vid översvämningar.

Lilla Krisinfo

När något allvarligt händer i samhället drabbar det även barn. På Lilla Krisinfo finns information från svenska myndigheter riktad till barn och unga.