Startsida för Krisinformation.se

Så varnas allmänheten

Tema

Idag testas utomhussignalen för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Systemet används bland annat vid olyckor och händelser som kan innebära fara för allmänheten.

Här kan du läsa mer om VMA

Aktuellt

  • Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med 3 kilometers radie från den värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med fågelinfluensa. Dessutom införs...

  • Fågelinfluensa har konstaterats på en hönsgård utanför Helsingborg, enligt Jordbruksverket. Inga djur eller djurprodukter får lämna gården innan den har sanerats. Risken för att...

  • Det finns flera sätt att skydda sig från bedrägerier på nätet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tipsar om hur du kan hantera dina lösenord och andra åtgärder som...

  • Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, utfärdades på onsdagen i samband med en brand i en industribyggnad i Kävlinge. Räddningsledaren uppmanade de som kände obehag av...

Visa alla

@krisinformation

Händelser i utlandet

Tema

Här kan du läsa mer om vad du själv kan göra för att minska riskerna vid utlandsresa och vilken hjälp du kan få om du råkar illa ut.

Till sidan

Om krisen kommer

Tema

Här finns länkar till myndigheters råd om hur du kan förbereda dig för kriser vad gäller värme, vatten, mat och tillgång till information.

TILL SIDAN