Jordbävningen i Turkiet och Syrien

Den kraftiga jordbävning som drabbat delar av Turkiet och Syrien har orsakat stor förödelse med raserade byggnader och många omkomna och skadade. Här finns kontaktuppgifter för svenskar som behöver konsulärt stöd på plats eller söker kontakt med anhöriga.

Lilla Krisinfo

På Lilla Krisinfo finns information om händelser och kriser riktad till barn och unga. Informationen kommer från svenska myndigheter.

Oron i vår omvärld – så påverkas det svenska samhället

Livsmedelspriser, energisituationen och oro för krig. Rysslands invasion av Ukraina påverkar det svenska samhället på flera sätt.

Håll koll på väder- och trafikläget

Snöfall, blåst och plötslig ishalka kan göra det svårt att komma fram på vägarna. Nedfallna träd kan leda till strömavbrott. Håll dig uppdaterad om vädervarningar och trafikläget.

Energiläget i Sverige

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Läs om hur det påverkar dig och vad myndigheterna gör åt saken.