Aktuell och bekräftad information om coronaviruset

Vår samlingssida om covid-19. Här hittar du bland annat information om hur du kan undvika att sprida smittan, och vilka restriktioner och förbud som gäller.

Publicerades 2021-09-16

Barn från 12 år erbjuds vaccin

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Beslutet grundar sig på bedömningen att fördelarna med vaccination överväger nackdelarna.

Publicerades 2021-09-16

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd som riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig. Detta eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Till nyhetsarkivet

Barn och unga

Här har vi samlat information om covid-19 till barn och föräldrar.

Vad gäller efter 29 september?

Kolla vilka råd och rekommendationer som kommer att gälla efter 29 september.

Andra språk/Other languages

Här har vi samlat myndigheternas information om covid-19 på olika språk. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Symtom? Stanna hemma

Har du symtom som snuva och feber? Kom ihåg att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det gäller även dig som är vaccinerad. Läs mer om hur vi minskar smittspridningen.