Oron i vår omvärld – så påverkas det svenska samhället

Livsmedelspriser, energisituationen och oro för krig. Rysslands invasion av Ukraina påverkar det svenska samhället på flera sätt.

Lilla Krisinfo

På Lilla Krisinfo finns information om händelser och kriser riktad till barn och unga. Informationen kommer från svenska myndigheter.

Källkritik

Vilseledande information kan användas för att påverka dina åsikter, dina handlingar och dina beslut.

Ras och skred

Bor du nära en slänt eller ett vattendrag? Lär dig känna igen varningstecknen för ras och skred.

Samlad information om coronaviruset

Vår samlingssida om covid-19.