Översvämning

Översvämningar kan uppstå till exempel efter kraftig nederbörd eller när snön smälter. Här hittar du information om hur du kan förbereda dig och om samhällets ansvar.

I delar av världen är översvämningar en av de naturkatastrofer som kräver flest människoliv. I Sverige har vi varit relativt förskonade från dödsfall i samband med översvämningar. Däremot kan översvämningar leda till stora materiella skador och transportstörningar. I länkarna till höger hittar du information om hur du kan förbereda dig och om hur samhällets beredskap ser ut.