Krisinformation.se i sociala medier

Uppdaterad |
Krisinformation.se finns på Twitter och på Facebook. Sociala medier är ett viktigt verktyg för att få och nå ut med information till allmänheten.

På Krisinformation.se:s Twitter och Facebook-sidor delas de nyheter och Viktigt meddelande till allmänheten som publiceras på sajten. Dessutom länkar redaktionen direkt till inlägg och information som myndigheter och andra aktörer själva publicerar på sociala medier vid en händelse. Facebook och Twitter är viktiga kommunikationskanaler för Krisinformation.se, där allmänhetens frågor besvaras eller hänvisas till ansvarig myndighet eller annan aktör. Dialogen i sociala medier sprider information och ökar kunskapen om Sveriges krishanteringssystem.

Redaktionen är i första hand aktiva i sociala medier under kontorstid. Vid en större kris eller händelse utökas bemanningen till att vara aktiv dygnet runt. Nyheter från myndigheter och Viktigt meddelande till allmänheten publiceras däremot alltid oavsett tidpunkt.

Allt som skrivs till Krisinformation.se på Twitter och Facebook blir allmän handling, eftersom sajten är en del av en myndighet (läs mer om vad allmän handling innebär på Riksdagens webbplats och på Wikipedia). Redaktionen uppmanar alla som skriver att hålla god ton och visa respekt för varandra.

Läs mer om hur Krisinformation.se använder sociala medier i publiceringsdokumentet.

Krisinformation.se på Facebook

Facebooksidan publicerar redaktionen nyheter och länkar, svarar på frågor och tar emot tips. Det krävs ingen egen Facebookprofil för att kunna läsa vad redaktionen skriver, men du måste vara inloggad för att kunna kommentera och ställa frågor.

Redaktionen censurerar eller raderar ingenting med undantag för:

  • inlägg som bryter mot svensk lag eller mot Facebooks regler
  • inlägg som redaktionen anser vara stötande
  • inlägg som redaktionen anser vara spam (när samma inlägg ofta återkommer från samma användare)
  • inlägg som redaktionen anser är skrivna i syfte att marknadsföra produkter eller tjänster.

Krisinformation.se på Twitter

På Krisinformation.se:s Twitterkonto hittar du nyheter och länkar som delas från webbplatsen eller retweetas (delas) av kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter på Twitter. Redaktionen svarar också på frågor från allmänheten och tar emot tips. Du kan skriva till redaktionen genom att tagga (skriva) @krisinformation i din text.

Krisinfobloggen

Krisinfobloggen vill redaktionen göra det ännu lättare att föra dialog och ha öppen kontakt med allmänheten. Där ges en djupare bild av hur krishanteringssystemet fungerar och hur privatpersoner kan förbereda sig inför eventuella störningar och kriser. På bloggen publiceras också gästinlägg skrivna av personer som jobbar med kriser på andra myndigheter. På bloggen kan läsare ställa frågor, kommentera och diskutera. Redaktionen är aktiva på bloggen under dagtid i första hand men när det inträffar en större händelse eller kris prioriteras andra kanaler.