Sveriges Radios roll vid kriser

Sveriges Radio har ända sedan 1930-talet haft ett beredskapsuppdrag som innebär att de ska sända information som är viktig för allmänheten. Det handlar om information som kan skydda liv, hälsa och egendom.
Uppdaterades
Angelica Bille Holmquist, beredskapssamordnare Sveriges Radio. Foto: Thomas Henrikson.

Att just Sveriges Radio har det primära uppdraget för viktig information till allmänheten beror mycket på att FM-nätet, det vill säga det analoga radionätet, fungerar även när det är störningar i el och telefoni.
— Nätet är oerhört robust. Sveriges Radio har förmågan att sända under störda förhållanden, bland annat eftersom vi har olika reservkraftslösningar, säger Angelica Bille Holmquist som är Sveriges Radios beredskapssamordnare.
 
Förutom att FM-nätet fungerar så bra även vid strömavbrott och andra mer vardagliga störningar har Sveriges Radio dessutom förmåga att sända från olika platser i landet.
— Om en del av landet blir avskuret kan en annan del av landet ta över. Om exempelvis P4 Blekinge ligger nere kan programmen sändas från Stockholm. En annan fördel som just radion har jämfört med andra medier är att en radiomottagare kan gå på batteri och att man kan lyssna på radion i bilen. Det gör att vi alltid kan nå ut med viktiga meddelanden, säger Angelica Bille Holmquist.

Sveriges Radios roll under kriser

Den information som sänds ut i Sveriges Radio vid kriser är alltid bekräftad från ansvariga myndigheter. Den går ut till de som är bosatta, eller vistas, i ett område som berörs av händelsen. Informationen kan också gå ut rikstäckande. Det är den lokala P4-kanalen som informerar om själva händelsen.

— Ett exempel på det är under de stora bränderna i Västmanland 2014. Där gick räddningsledaren ut och sa att informationen bara skulle gå ut via P4 Västmanland. Det handlade bland annat om utrymningar, brandens spridning och avstängda vägar, berättar Bille Holmquist.

Ett annat exempel var under stormen Alfrida i Norrtälje med omnejd i januari 2019. Där blev väldigt många hushåll isolerade när strömmen slutade fungera och internet gick ner. Då lyssnade många på Sveriges Radio, antingen via batteriradio eller genom att gå ut till bilen och lyssna.

Fram till år 2020 omfattade beredskapsuppdraget bara FM-nätet, men nu ska uppdraget även omfatta Sveriges Radio Play-appen och hemsidan, så att även dessa med tiden ska bli mer robusta.

Vad är viktig information till allmänheten?

I sändningstillståndet står det att Sveriges Radio ska sända information som är viktig för allmänheten. Det är ett omfattande uppdrag i ett avlångt land där alla bosatta har samma rättigheter att få samhällsviktig information.

—Vad som är viktigt kan skilja sig i olika delar av landet. En inställd skolskjuts i Kiruna på vintern kan bli ett myndighetsmeddelande i P4 Norrbotten, eftersom det inte finns någonstans för skolbarnen att värma sig. Samma händelse i en storstad blir inte ett meddelande i radio för där kan skolbarnen gå in och värma sig på närmaste café eller affär, säger Angelica Bille Holmquist.

Det egna ansvaret att söka information

Sveriges Radio har omkring 7,1 miljoner lyssnare i veckan, som hör radio i FM och i appen, och tar del av Sveriges Radios innehåll på webbplatsen. Lyssnandet ökar vid stora händelser, som till exempel terrordådet på Drottninggatan 2017. En undersökning visar att flest människor vände sig till Sveriges Radio för att få den första informationen om dådet.
 
Angelica Bille Holmquist berättar att hon i sitt arbete som beredskapssamordnare jobbar för att höja kunskapen om Sveriges Radios uppdrag i kris och krig, bland annat genom föreläsningar.
 
Men alla har också ett eget ansvar att söka information, säger Angelica Bille Holmquist

— Din och min beredskap bygger delvis på eget ansvar att förbereda sig för kris. En del i det är att ta reda på var man hittar mer information när till exempel internet, telefoni eller el inte fungerar. En batteridriven radio kan vara räddningen för att få den information man behöver.