Bekräftad information från myndigheter

Krisinformation.se sammanställer och förmedlar information från myndigheter och ansvariga aktörer till allmänheten vid större händelser. Men det kan också vara bra att känna till hos vilka myndigheter man i normalfallet hittar bekräftad information som rör kriser och störningar i samhällsfunktioner.

Kommunen

Ofta är det kommunen som berörs av en störning eller händelse. Kommunen ansvarar för bland annat

• dricksvatten 
• räddningstjänst
• förskola och grundskola
• äldreomsorg
• viss annan vård

Ofta finns kommunens information om kriser och händelser i området på kommunens webbplats, i deras kanaler i sociala medier (Facebook och Twitter) eller genom Sveriges Radios lokala kanaler P4.

Kommunens räddningstjänst brukar ha en webbplats som du hittar genom en länk från kommunens hemsida och de flesta räddningstjänsterna informerar också via sociala medier och P4.

Information om störningar som rör dricksvattnet får du av den lokala dricksvattenproducenten. De elbolag och trafikföretag som finns i området informerar om störningar som rör deras respektive verksamhet.  

Om internet och telefoni skulle sluta fungera är det kommunen och kommunens räddningstjänst som kan etablera informationsplatser eller trygghetspunkter i kommunens lokaler eller på andra platser.

Länsstyrelser

Vid kriser som berör flera kommuner har länsstyrelsen ett ansvar att samordna kommunernas information. Det betyder att länsstyrelsen hjälper kommunerna att kommunicera om händelsen. Oftast finns den mest lokalt anpassade informationen fortfarande hos kommunen. 

Regioner

Regionen ansvarar bland annat för sjukvård och smittskydd. För att hitta information om sjukvård har de olika regionerna egna webbplatser som du hittar HÄR. På 1177 Vårdguiden hittar du information om sjukdomar och vård. Du kan också ringa 1177 om du har frågor om sjukdomar och vård. Även statliga Folkhälsomyndigheten informerar om smittsamma sjukdomar.

Den statliga nivån

På den statliga nivån finns det ett antal myndigheter och andra aktörer som kommunicerar med allmänheten vid olika händelser eller kriser som rör deras verksamheter. Det handlar till exempel om SMHI, Polisen, Försvarsmakten, Trafikverket samt olika el- och telebolag.

För att var och en ska kunna få information om samhällsstörningar och kriser oavsett vilka myndigheter som har informationen, så finns det ett antal genvägar och hjälpmedel.

  • Krisinformation.se publicerar nyheter om kriser på webbplatsen, samt på Facebook och Twitter,
  • Du kan också ringa till Sveriges informationsnummer 113 13 och få svar på dina frågor om kriser och samhällsstörningar.
  • Lokala kanalen P4 är Sveriges Radios beredskapskanal som informerar om händelser där du befinner dig. 
Publicerades