Coronapandemin: Detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.
Uppdaterades

Lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din region eller kommun för mer information. Här hittar du regionernas nyheter om covid-19. 

Lagstadgade restriktioner och förbud

 Max åtta får träffas

 • Gäller allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar i lokaler utanför det egna hemmet (till exempel festlokaler, gemensamhetslokaler eller föreningslokaler).
 • Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.

Läs mer på sidan Restriktioner och förbud.

Butiker, gym och sportanläggningar

 • Måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter.
 • Maxantalet besökare är 500.
 • Måste ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.
 • Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap.

Läs mer på sidan Restriktioner och förbud.

Kommunal verksamhet

Fram till våren 2021 uppmanades kommuner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd för allmänheten. Kontrollera med kommunen ifråga om du undrar vad som gäller. 

Serveringsställen

 • Måste stänga senast klockan 20.30. Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.
 • Får endast servera en person per bord. Detta gäller serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, till exempel gallerior. 
 • Får inte servera alkohol klockan 22.00-11.00. Att serveringsställen måste stänga och vara utrymda senast klockan 20.30 innebär att servering av alkohol är möjlig fram till klockan 20.00.
 • Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än fyra personer sitta vid samma bord.

Läs mer på sidan Restriktioner och förbud.

Tillfälligt förbud mot studentflak

 • Det råder ett tillfällig förbud mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Förbudet gäller till och med 30 juni 2021. Mer information hos Folkhälsomyndigheten.

Inreseförbud

 • Inreseförbud vid inresa från EES-stater och vissa andra stater till Sverige om man inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion. Svenska medborgare och vissa andra personer undantas från testkravet men rekommenderas testning och karantän efter inresa, se Råd och rekommendationer längre ner på sidan.
 • Inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer.

Läs mer på sidan Utrikesresor.

Restriktioner för långväga kollektivtrafik

Fler statligt anställda ska jobba hemifrån

 • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån.

Regionala restriktioner

 • Regionala restriktioner som till exempel besöksförbud på äldreboenden kan förekomma.

Råd och rekommendationer

De nationella råden

 • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån. 

Dessa råd ska du följa

Om du är vaccinerad

 • Tre veckor efter första dosen kan vaccinerade personer träffa människor från några olika hushåll inomhus. Det går också bra att handla i butiker. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om de anpassade rekommendationerna för dig som är vaccinerad.
 • Men vaccinerade personer bör i övrigt följa de grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och hålla avstånd.

Munskydd

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd används i kollektivtrafiken under rusningstrafik. Rekommendationen gäller vardagar kl 7-9 och kl 16-18. 
 • Flera regioner har lokala rekommendationer om munskydd. Läs mer om vad som gäller i din region.

Hur du använder munskydd på ett säkert sätt.

Skolor

 • Det är varje skolas huvudman som bestämmer hur undervisningen ska bedrivas. Högstadieskolor och gymnasieskolor har möjlighet att bedriva distansundervisning.
 • Det kan finnas regionala skillnader i hur undervisningen bedrivs eftersom smittläget kan se olika ut i regionerna. Läs mer om vad som gäller i din region
 • Betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen kan genomföras om det sker på ett smittsäkert sätt. Läs mer om vilka rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer på sidan Skolor och barnomsorg.

Om du varit utomlands

 • Alla som reser in i Sverige (oavsett medborgarskap) rekommenderas att testa sig för covid-19, stanna hemma i minst sju dagar och undvika nära kontakter. 


Läs mer på sidan Utrikesresor

Lokala rekommendationer i flera regioner

 • Lokala rekommendationer gäller i flera regioner. 

Läs mer på sidan Regional information om coronaviruset.