Coronapandemin: Detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.
Uppdaterades

Lagstadgade restriktioner och förbud

Inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES

Det råder ett inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

Läs mer på sidan Utrikesresor där du också hittar information om vilka länder som undantas från inreseförbudet och vilka övriga undantag som finns.

Vaccinationsbevis vid större arrangemang inomhus

Från och med den 1 december måste arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus vidta vissa åtgärder mot smittspridning. Som till exempel möjlighet för deltagarna att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.

Arrangörer kan också välja att alla som deltar i evenemanget ska visa vaccinationsbevis, om evenemanget är inomhus och fler än 100 personer deltar. Om deltagarna inte behöver visa upp vaccinationsbevis ska särskilda smittskyddsåtgärder vidtas av arrangörerna istället:

 • deltagarna ska ha anvisad sittplats
 • sällskap ska bestå av max åtta personer
 • sällskap kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra.

Mer information om vaccinationsbevis

Råd och rekommendationer

 • Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Vuxna bör undvika trängsel i kollektivtrafik genom att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt.
 • Vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.
 • Stanna hemma och testa dig vid symtom. Läs mer om vad du bör tänka på om du eller någon i din närhet blir sjuk.
 • Vaccinera dig om du kan. Läs mer om vaccin mot mot covid-19.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens åtgärder för minskad smittspridning

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar. För att minska risken för smittspridning behöver du följa särskilda råd för att skydda dig själv och andra.

 • Håll avstånd till andra människor.
 • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.
 • Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

OBS! Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten: Så skyddar du sig själv och andra

Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för att testa sig och att stanna hemma

Rekommendationer till arbetsgivare

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig.
 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom.
 • Gör det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra på till exempel möten, i fikarum och omklädningsrum.
 • Undvik större samlingar inomhus.
 • Gör det möjligt för anställda att jobba hemifrån när det går.

Allmänna råd till serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe har ansvar för att trängsel kan undvikas. Det kan göras genom att till exempel:

 • begränsa antalet besökare
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme
 • markera avstånd på golvet
 • använda alternativa lösningar till köer, till exempel nummerlappssystem.

Rekommendationer vid inresa till Sverige

Testa dig vid inresa 

Alla resenärer som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige