Coronapandemin: Detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av spridningen av covid-19. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.
Uppdaterades

Covid-19 är anmälningspliktig

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. 

Mer om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten (öppnas i nytt fönster)

Råd och rekommendationer 

Vaccin

Ovaccinerade och personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig.

Mer om vad som gäller för olika åldersgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats