Coronapandemin: Detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.
Uppdaterades

Lagstadgade restriktioner och förbud

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror på om sammankomster sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser:

 • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 50 deltagare.
 • Inomhusarrangemang med sittplatser: 300 deltagare. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får vara högst åtta personer.
 • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 600 deltagare.
 • Utomhusarrangemang med sittplatser: 3 000 deltagare. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får vara högst åtta personer.
 • Motionslopp: 900 deltagare. 
 • Privata tillställningar i hyrd lokal: 50 personer.
 • Begravningar får alltid ha 20 deltagare. Det gäller även om krav på till exempel avstånd mellan sällskap annars skulle innebära att man inte fick vara så många. 

Om  arrangören delar upp utrymmet i sektioner gäller deltagarbegränsningarna för varje sektion. 

Läs mer om antalet tillåtna deltagare vid olika typer av sammankomster i Folkhälsomyndighetens sammanställning

Läs mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats

Serveringsställen

Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än åtta personer sitta vid samma bord inomhus.

Inresa till Sverige

Inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

Läs mer på sidan Utrikesresor där du också hittar information om vilka länder som undantas från inreseförbudet och vilka övriga undantag som finns.

Råd och rekommendationer

De nationella råden

Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, hålla avstånd och arbeta hemifrån. 

Dessa råd ska du följa

Om du är vaccinerad

 • Två veckor efter den andra dosen kan du lämna hemmet även om en annan person i hushållet har covid-19.
 • Vaccinerade personer bör i övrigt följa de grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och hålla avstånd.

Här kan du läsa mer om vad som gäller efter vaccinationen

Munskydd

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre munskydd i kollektivtrafiken. Däremot kan du behöva använda munskydd på andra ställen, till exempel inom vården.

Hur du använder munskydd på ett säkert sätt

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du om möjligt anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndighetens information om arbete hemma

Inrikesresor och kollektivtrafik

För resor inom Sverige gäller att du ska undvika trängsel och kollektivtrafik utan platsbokning. Välj gärna andra färdmedel än kollektiva. Du bör kunna isolera dig på ditt resmål och ta dig hem på ett smittsäkert sätt.

Rekommendationer för att undvika trängsel och smittspridning:

 • Res bara om det kan ske på ett smittsäkert sätt.
 • Undvik resor i rusningstrafik.
 • Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik om du inte kan boka platsbiljett.
 • Säkerställ att du kan ta dig hem på ett smittsäkert sätt.

Om du varit utomlands

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som har rest utanför Norden tar ett PCR-test vid ankomst till Sverige. Det gäller även om du inte har symtom. Rekommendationen gäller inte barn under sex år eller personer som är fullvaccinerade sedan två veckor. Det gäller inte heller dig som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna.

Personer som har varit i länder utanför Norden bör också vara extra försiktiga i sitt umgänge och till exempel inte träffa personer i riskgrupp.

Om rekommendationer vid inresa till Sverige

Skolor

 • Folkhälsomyndigheten bedömer att närundervisning på plats i skolans lokaler gäller som huvudprincip under hösten 2021. Men det är fortsatt viktigt med förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning.  
 • Det kan finnas regionala skillnader i hur undervisningen bedrivs eftersom smittläget kan se olika ut i regionerna. Läs mer om vad som gäller i din region

Läs mer på sidan Skolor och barnomsorg.

Verksamheter

Verksamheter ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att undvika smittspridning av covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det kan till exempel handla om att markera avstånd på golvet, anpassa öppettiderna eller möblera om för att undvika trängsel.