Coronapandemin: Detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.
Uppdaterades

Lagstadgade restriktioner och förbud

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror på om sammankomster sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser:

 • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 8 deltagare.
 • Inomhusarrangemang med sittplatser: 50 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).
 •  Utomhusarrangemang utan sittplatser: 100 deltagare.
 •  Utomhusarrangemang med sittplatser: 500 deltagare.
 •  Motionslopp: 150 deltagare.
 • Begravningar får ha 20 deltagare oavsett storlek på lokal eller 50 deltagare om sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.
 • Privata tillställningar i hyrd lokal: 8 personer.

Läs mer om antalet tillåtna deltagare vid olika typer av sammankomster i Folkhälsomyndighetens sammanställning

Läs mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats

Butiker, gym och sportanläggningar

 • Måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter.
 • Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.
 • Måste ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Kommunal verksamhet

Fram till våren 2021 uppmanades kommuner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd för allmänheten. Kontrollera med kommunen ifråga om du undrar vad som gäller. 

Serveringsställen

 • Måste stänga senast klockan 22.30. Serveringsställen får hålla öppet för försäljning av mat och alkoholfri dryck som inte förtärs på stället, det vill säga för avhämtning.
 • Får inte servera alkohol klockan 22.00-11.00. 
 • Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än fyra personer sitta vid samma bord.

Tillfälligt förbud mot studentflak

 • Det råder ett tillfälligt förbud mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Förbudet gäller till och med 30 juni 2021. Mer information hos Folkhälsomyndigheten.

Inreseförbud

 • Resenärer från Danmark, Finland, Island och Norge är undantagna kravet på covid-19-test.
 • Inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer.

Läs mer på sidan Utrikesresor där du också hittar information om vilka länder som undantas från inreseförbudet och vilka övriga undantag som finns.

Restriktioner för långväga kollektivtrafik

Fler statligt anställda ska jobba hemifrån

 • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån.

Råd och rekommendationer

De nationella råden

 • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån. 

Dessa råd ska du följa

Om du är vaccinerad

 • Tre veckor efter första dosen kan vaccinerade personer träffa människor från några olika hushåll inomhus. Det går också bra att handla i butiker. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om de anpassade rekommendationerna för dig som är vaccinerad.
 • Men vaccinerade personer bör i övrigt följa de grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och hålla avstånd.

Här kan du läsa mer om Efter vaccinationen.

Munskydd

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd används i kollektivtrafiken under rusningstrafik. Rekommendationen gäller vardagar kl 7-9 och kl 16-18. 

Hur du använder munskydd på ett säkert sätt

Skolor

 • Det är varje skolas huvudman som bestämmer hur undervisningen ska bedrivas. Högstadieskolor och gymnasieskolor har möjlighet att bedriva distansundervisning.
 • Det kan finnas regionala skillnader i hur undervisningen bedrivs eftersom smittläget kan se olika ut i regionerna. Läs mer om vad som gäller i din region
 • Betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen kan genomföras om det sker på ett smittsäkert sätt. Läs mer om vilka rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer på sidan Skolor och barnomsorg.

Om du varit utomlands

 • Från den 1 juni undantas svenska och utländska medborgare som rest i EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien samt vissa tredjeländer från rekommendation att testa och isolera sig vid inresa till Sverige.

  Fullvaccinerade personer utan symtom undantas från rekommendationen om testning och isolering oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige.

  För resande från alla övriga länder kvarstår rekommendationen till personer som reser till Sverige om testning och isolering i en vecka efter ankomsten, även om de inte har symtom.

  Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.