Coronapandemin: Detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av spridningen av covid-19. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.
Uppdaterades

Covid-19 är anmälningspliktig

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten (öppnas i nytt fönster)

Råd och rekommendationer 

Vaccin

Personer över 50 år och personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig.

Läs mer om vad som gäller för olika åldersgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19.

Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk på Folkhälsomyndighetens webbplats (öppnas i nytt fönster).

Särskilt råd till vissa ovaccinerade

Om du är 50 år och äldre, eller 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp, och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus för att undvika att bli sjuk. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats