Oron i vår omvärld – så påverkas det svenska samhället

Rysslands krig mot Ukraina har förändrat säkerhetsläget i vår del av världen. Förutom oro för krig påverkas det svenska samhället på flera sätt. Det gäller till exempel tillgången på el och drivmedel. Än så länge har kriget i Ukraina inte fått så stora konsekvenser för Sverige. På sikt finns det dock risk för att det kan bli brist på viktiga varor och tjänster.
Uppdaterades

Säkerhetsläget

Säkerhetsläget i vårt närområde har blivit sämre. Försvarsmakten följer utvecklingen och bevakar Sveriges gränser dygnet runt. Just nu ser Försvarsmakten inga aktiviteter som hotar längs våra gränser, men ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.

Energi

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Elpriserna är höga och det finns risk att det blir elbrist i vinter. Kriget i Ukraina och de följande sanktionerna mot Ryssland har minskat tillgången på naturgas i Europa och gör det svårare för Sverige att importera el när vi behöver det.

Livsmedel och dricksvatten

Livsmedelsverket bedömer att det inte finns risk för brist på mat och dricksvatten. Däremot leder omvärldsläget till att livsmedelsbranschen påverkas och därmed matpriserna. Det finns risk för brist på kemikalier för vattenrening. Om det skulle uppstå en brist prioriteras dricksvatten framför avlopp.

Cybersäkerhet

Vårt samhälle är beroende av olika it-system. Det gäller allt från kortbetalningar till patientjournaler och samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning. Angrepp på svenska it-system pågår ständigt. Med tanke på den försämrade säkerhetssituationen är det extra viktigt att vara vaksam, även för privatpersoner.

Informationspåverkan

Stater och organisationer använder idag vilseledande information för att försöka påverka hur vi tänker och hur vi agerar. Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk. Det är många som bidrar till det psykologiska försvaret: myndigheter och medier men även du som enskild individ har en viktig roll.