Att möta människor i kris

De flesta av oss drabbas av svåra saker någon gång i livet. Stora händelser kan utlösa sorg eller kris. Vi kan också behöva stötta någon i vår närhet som är med om något svårt.
Uppdaterades

Alla människor reagerar olika när något svårt händer. Det gäller både i den akuta situationen och efteråt. För en del blir den akuta reaktionen fysisk och det kan kännas som att kroppen inte längre känns som vanligt. Personen kan få darrningar, hjärtklappning och få svårt att vara stilla. Andra reagerar tvärtom och blir som fastfrusna.

Bekräfta känslor och tankar

En del som drabbas av något svårt vill helst dra sig undan och vara i fred. De kan tycka att andras omsorg är obekväm eller så vill man inte ta upp andras tid. Andra vill helst ha sällskap hela tiden och vågar kanske inte sova ensamma under en period. Då kan det hjälpa om du som närstående bekräftar det hon eller han känner och visar att du lyssnar och finns där utan att försöka ändra på känslorna eller att släta över.

Erbjud hjälp och stöd

Det kan vara svårt att ta itu med vardagliga ting när man går igenom sorg eller en kris. Som närstående kan du hjälpa till med att handla, betala räkningar och hålla ordning i hemmet. Försök att vara så konkret som möjligt när du erbjuder din närstående hjälp eller stöd. För många är frågan ”kan jag hjälpa dig med något?” svår besvara när man inte mår bra. Du kan istället fråga om du kan komma och lämna några matlådor, ta en promenad tillsammans eller göra något annat som du vet att personen brukar tycka om. För vissa kan det kännas skönt att göra något helt annat och kanske slippa prata om det som hänt en stund.

Om du oroar dig för någon

Ibland tar det lång tid att må bättre och en kris eller sorg kan utvecklas till en depression eller ett kvarstående trauma. Om du är orolig för att någon i din närhet ska skada sig själv, eller om du upplever att personen behöver mer hjälp än du och andra i närheten kan ge, kan det vara klokt att ta kontakt med vården.

Du som är närstående kanske också behöver hjälp för att vara ett bra stöd. Till exempel genom att prata med andra i en anhörigorganisation. Det är viktigt att inte glömma bort sig själv när man är behövd av någon annan. Det kan också hända att din närståendes situation eller reaktion väcker känslor hos dig som du inte är beredd på. Då kan du själv behöva stöd och avlastning från omgivningen.

Informationen kommer från 1177 och Röda Korset.