Regn i Stockholm, juni 2012. Foto: Magnus Hallgren, TT.

Din beredskap för översvämning

Ditt eget ansvar vid risk för översvämningar varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för. Oftast är det kommunen som kan svara på frågor om riskerna för översvämningar.

Ditt eget ansvar vid risk för översvämningar varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för. Oftast är det kommunen som kan svara på frågor om riskerna för översvämningar.

Vänd dig till kommunen om du har frågor om risken för översvämningar där du bor eller om du vill veta om det finns möjlighet att förebygga översvämningar.

I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller om ett dammbrott sker. Vid större översvämningar ökar risken för ras och skred samt för transport- och elstörningar.
Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe varifrån du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet kan påverkas. Vill du veta mer om hoten mot dricksvatten så hittar du en länk till höger på denna sida.