Kraftiga stormar kan förekomma var som helst, men ofta har den södra delen av landet drabbats hårdast. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/TT.

Var stormar det mest?

Kraftiga stormar har dragit in över Sverige många gånger - med nedblåsta träd, förstörda byggnader, havererad elförsörjning, blockerade vägar och skadade och döda människor som följd. Oväder kan dra in över vilken del av Sverige som helst, men det är oftast södra delen som drabbas hårdast.

Att skadeverkningarna efter stormar i Sverige tycks drabba södra delarna av landet hårdast, beror i första hand inte på att befolkningstätheten är stor där. Snarare är det en följd av polarfronten.

Höst- och vinterstormarna uppstår vid temperaturkontraster mellan norr och söder. Kontrasten är som störst vid den så kallade polarfronten, som markerar gränsen mellan kallare luft i norr och mildare i söder, och som under höst och vinter brukar sträcka sig över just södra Sverige.

Varm luft möter kall

På polarfronten bildas lågtryck som ökar ju större skillnad det är mellan den varma och kalla luften på vardera sidan fronten. Detta förklarar också varför lågtrycken i allmänhet är intensivare under det kallare vinterhalvåret än under sommarhalvåret.