Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som arbeta med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Arbetet styrs efter Sveriges miljömål.
Publicerades

Uppdrag

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Ett viktigt förhållningssätt är att visa på möjligheter för att nå ett hållbart samhälle.

Myndighetens arbete styrs efter Sveriges miljömål. Det övergripande miljömålet kallas för generationsmålet. Med det som grund ansvarar alltså Naturvårdsverket för frågor som rör:

  • Klimat och luft
  • Biologisk mångfald
  • Förorenade områden
  • Kretslopp och avfall
  • Miljöövervakning
  • Jakt och vilt
  • Miljöforskning

Naturvårdsverket fördelar också statliga medel till aktörer som arbetar med exempelvis skydd och skötsel av värdefull natur eller efterbehandling av förorenade områden.

Källa: Informationen är hämtad från Naturvårdsverket och Sverigesmiljömål.se