Detta kan hända

Här kan du läsa mer om risker och hot som kan uppstå, hur samhällets beredskap ser ut och vilka myndigheter som ansvarar för vad. Du får också information om hur du själv kan förbereda dig.
Uppdaterades

Taggar för denna sida:

Risker och hot

 • Djur och smitta

  En allvarlig smittsam djursjukdom kallas för epizooti. Förutom svårt lidande hos djuren kan allvarliga djursjukdomar orsaka stora ekonomiska förluster.

 • Elstörningar

  Samhället är beroende av elektricitet. Här kan du läsa om varför elavbrott uppstår, hur samhället påverkas och vad du själv kan göra om du råkar ut för ett strömavbrott.

 • Telestörningar

  Svenska telenät är driftsäkra men ändå sårbara för olyckor, sabotage, tekniska fel och väder. Läs mer om arbetet med att förhindra teleavbrott och råd om hur du själv kan förbereda dig.

 • Terrorism

  Terrorhotnivån har höjts till ett högt hot. Det motsvarar en fyra på den femgradiga skalan. Bakgrunden är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Säkerhetspolisen bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.

 • Transportstörningar

  Utan vägar och transporter skulle vi inte komma till jobbet, butiker skulle vara utan varor och sjuka skulle inte komma till sjukhus.

 • Livsmedel och dricksvatten

  Ibland inträffar händelser som gör att det blir brist på mat eller vatten. Det kan också hända att vi riskerar att bli sjuka av maten vi äter eller vattnet vi dricker.

 • Smitta och pandemier

  Alla människor blir sjuka ibland. Vissa sjukdomar är mer smittsamma än andra och kan få allvarliga konsekvenser för den som blir sjuk. Här har vi listat några råd för att undvika att själv bli smittad eller att smitta andra.

 • It-störningar och informationssäkerhet

  Både samhället och du som enskild invånare är beroende av att data- och telekommunikation fungerar. Den tekniska utvecklingen med fler it-beroende tjänster och uppkopplade prylar innebär också att fler tjänster i samhället kan påverkas av angrepp.

 • Kemikalieolyckor

  En kemikalieolycka kan till exempel röra en lastbil med farligt gods, ett urspårat godståg eller ett utsläpp från en industri. Eftersom förhållandena kan vara olika beroende på vilken kemikalie det rör, är det viktigt att följa myndigheternas instruktioner i det aktuella fallet. Men det finns också några generella råd som kan vara bra att känna till.

 • Kärntekniska olyckor

  En stor kärnkraftsolycka kan få allvarliga konsekvenser för både människa och miljö.