Detta kan hända

Här kan du läsa mer om risker och hot som kan uppstå, hur samhällets beredskap ser ut och vilka myndigheter som ansvarar för vad. Du får också information om hur du själv kan förbereda dig.
Uppdaterades

Taggar för denna sida:

Risker och hot

 • Extremt väder och naturolyckor

  Extremt väder och naturolyckor kan orsaka störningar i viktiga samhällsfunktioner och innebära risker för oss människor. På de här sidorna kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig och vad samhället gör.

 • Naturolyckor utanför Sverige

  Vulkanutbrott, tsunamier och tropiska cykloner - naturkatastrofer utomlands påverkar dig på andra sätt än i Sverige, till exempel om du reser.

 • Transportstörningar

  Utan vägar och transporter skulle vi inte komma till jobbet, butiker skulle vara utan varor och sjuka skulle inte komma till sjukhus.

 • Smitta och pandemier

  Alla människor blir sjuka ibland. Vissa sjukdomar är mer smittsamma än andra och kan få allvarliga konsekvenser för den som blir sjuk. Här har vi listat några råd för att undvika att själv bli smittad eller att smitta andra.

 • Telestörningar

  Svenska telenät är driftsäkra men ändå sårbara för olyckor, sabotage, tekniska fel och väder. Läs mer om arbetet med att förhindra teleavbrott och råd om hur du själv kan förbereda dig.

 • Värmeavbrott

  Långa och omfattande störningar i uppvärmningen kan innebära stora påfrestningar för samhället och dig som privatperson. Läs mer om hur du kan förbereda dig.

 • Livsmedel och dricksvatten

  Ibland inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av maten vi äter eller vattnet vi dricker. Det kan också bli brist på mat eller vatten. Här kan du läsa mer om detta och om hur du kan skydda dig.

 • Kemikalieolyckor

  En kemikalieolycka kan till exempel röra en lastbil med farligt gods, ett urspårat godståg eller ett utsläpp från en industri. Eftersom förhållandena kan vara olika beroende på vilken kemikalie det rör, är det viktigt att följa myndigheternas instruktioner i det aktuella fallet. Men det finns också några generella råd som kan vara bra att känna till.

 • IT-störningar och informationssäkerhet

  Både samhället i stort och du som enskild medborgare är i dag beroende av fungerande data- och telekommunikation. Den tekniska utvecklingen med fler IT-beroende tjänster och uppkopplade prylar innebär också nya sårbarheter. Här kan du läsa mer om vad samhället gör för att värna informationssäkerheten.

 • Terrorism

  Sverige har drabbats av flera terrorattentat och det finns en risk att det händer igen. Sannolikheten att du ska drabbas av ett attentat är låg, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga.

 • Djur och smitta

  En allvarlig smittsam djursjukdom kallas för epizooti och förekommer normalt inte i Sverige. Förutom svårt lidande hos djuren orsakar de allvarliga djursjukdomarna stora ekonomiska förluster.

 • Elstörningar

  Samhället är beroende av elektricitet. Här kan du läsa om varför elavbrott uppstår, hur samhället påverkas och vad du själv kan göra om du råkar ut för ett strömavbrott.

 • Kärntekniska olyckor

  En stor kärnkraftsolycka kan få allvarliga konsekvenser för både människa och miljö.