Detta kan hända

Allvarliga epidemier, terrorhot, jordbävningskatastrofer, extremt väder, kärntekniska olyckor och större störningar i el- och telesystem är händelser som vi måste kunna hantera, men också försöka att förhindra med förebyggande arbete.

En kraftig storm kan dyka upp snabbt och på kort tid rasera stora områden skog och orsaka skador på elnät och byggnader. Smittsamma sjukdomar kan leda till att många människor blir sjuka samtidigt vilket kan få stora konsekvenser för samhället. Naturkatastrofer och andra händelser i utlandet drabbar både de bofasta och den som är på genomresa.

Här kan du läsa mer om risker och hot som kan uppstå, hur samhällets beredskap ser ut och vilka myndigheter och aktörer som ansvarar för vad. Du får också information om hur du själv kan förbereda dig för risker och hot som kan uppstå.

Risker och hot