Senaste nytt om myndigheternas hantering av krisen

Senaste nytt från myndigheterna med anledning av säkerhetsläget. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
 • 16/3: MSB:s rapport När kriget kom nära – Årsrapport it-incidenter 2022 visar på viktiga lärdomar om hur Sverige bör förbättra informations- och cybersäkerheten.
 • 9/3: Sverige har gått från legitimt till prioriterat mål för terrordåd och terrornivån ligger kvar på förhöjd nivå under hela 2023. Den bedömningen gör Nationellt centrum för terrorhotbedömning.
 • 24/2: Omvärldsläget och kriget i Ukraina har lett till ökad medvetenhet och förståelse för att vi tillsammans behöver bygga upp vårt civila försvar, skriver MSB. 
 • 24/2: Försvarsmakten om årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina och om hur Sveriges militära stöd till Ukraina utvecklats under det gångna året.
 • 22/2: Ryssland utgör det största enskilda hotet mot Sveriges säkerhet, enligt Säpos lägesbild för 2022/2023. Men även Kina och Iran nämns som två underrättelsehot. Våldsbejakande extrema islamistiska och högerextrema rörelser utgör också ett hot, enligt lägesbilden.
  Säpo noterar dessutom att konspirationsteorier och antistatliga budskap ökar.
 • 13/2: Svenska Kraftnät bedömer att risken för manuell förbrukningsfrånkoppling nu är låg. Bedömningen grundar sig på en förbättrad energisituation i norra Europa och en minskande elförbrukning i Sverige, skriver myndigheten på sin webbplats.
 • 8/2: Säkerhetspolisen skriver på sin webbplats att Sverige är i fokus för allvarliga hot.
 • 27/10: Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige – elområde 3 och 4 – föreslås få ett kontantstöd för att hantera onormalt höga elpriser, skriver Svenska kraftnät. Mer information om hur och när stödet betalas ut kommer efter att det godkänts och nödvändiga beslut fattats.  
 • 28/9: Säkerhetspolisen skriver på sin webbplats att det säkerhetspolitiska läget i Europa har allvarligt försämrats, vilket även påverkar Sveriges säkerhet. 
 • 28/9: Energimyndigheten bedömer att försörjningsmarginalerna i det svenska energisystemet har minskat.

Äldre notiser (borttagen länk)