Wojna na Ukrainie

UH - Tutaj znajdziesz ocenę sytuacji Szwecji i obywateli szwedzkich w związku z wojną w Ukrainie dokonaną przez szwedzkie urzędy oraz porady na temat tego, w jaki sposób można poradzić sobie z odczuwanym niepokojem.
Uppdaterades

UID301

Czy powinienem obawiać się o wybuch wojny w Szwecji?

Polityczna sytuacja bezpieczeństwa pogorszyła się, jednak Försvarsmakten [Dowództwo Sił Zbrojnych] przez całą dobę wnikliwie śledzi jej rozwój i monitoruje terytorium Szwecji oraz obszary przyległe. Premier Szwecji powiedział: „Obecnie nie występuje bezpośrednie zagrożenie atakiem zbrojnym na Szwecję. Profil zagrożenia uległ jednak pogorszeniu”. Försvarsmakten nie obserwuje obecnie żadnych niepokojących ruchów wzdłuż naszych granic, ataku zbrojnego na Szwecję nie można jednak wykluczyć. 

UID601

Szwecja ubiega się o przyjęcie do NATO

Szwecja złożyła wniosek o przyjęcie do NATO (North Atlantic Treaty Organization). Obecnie trwają negocjacje akcesyjne.

UID501

Opanuj niepokój – zarówno swój, jak i innych osób

Odczuwanie niepokoju w obliczu codziennych nagłówków prasowych na temat napiętej sytuacji na świcie jest czymś naturalnym. Ważne jest, aby nie zostać pozostawionym z niepokojem samym sobie. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Na stronie Stöd vid oro [Wsparcie w przypadku niepokoju] znajdziesz więcej informacji na temat tego, co można zrobić w przypadku odczuwania niepokoju oraz pomocy, jaką można otrzymać od społeczeństwa.

UID201

Co można zrobić 

Wszystkie osoby mieszkające w Szwecji mogą przyczynić się do naszej zbiorowej gotowości i bezpieczeństwa. Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych pogłosek, przejrzyj swoje zaopatrzenie domowe na wypadek sytuacji kryzysowych, chroń swoje informacje przed cyberatakiem i angażuj się na różne sposoby.

UID202

Myśl krytycznie pod względem źródła informacji 

Już dziś państwa i organizacje starają się wpływać na nasze opnie i nasz sposób działania, posługując się wprowadzającymi w błąd informacjami. Celem takiego działania może być zmniejszenie naszej odporności i woli obrony. Najlepszą ochroną przed nieprawdziwymi informacjami i wrogą propagandą jest bycie krytycznym pod względem źródła informacji.

Bycie krytycznym pod względem źródła informacji oznacza dokonywanie oceny informacji, z którą się zapoznajesz. Oznacza to, po pierwsze, że musisz wiedzieć, iż jedne źródła są bardziej wiarygodne od innych, a po drugie, że musisz mieć świadomość tego, iż nadawca informacji ma określony cel.

  • Kto stoi za informację? Czy można znaleźć jej pierwotne źródło?
  • Kto skorzysta na tym, że przekażesz informację dalej?
  • Po co informacja została opublikowana? Czy jej celem jest zmiana Twojego myślenia lub zachowania?
  • Od jak dawna informacja jest dostępna? Czy nadal jest ona istotna?
  • Gdzie znalazłeś informację? Czy pochodzi ona z wiarygodnego źródła, które wcześniej przekazywało potwierdzone informacje?
  • Sprawdź, czy informację tę można znaleźć w innych źródłach. Do informacji pochodzących wyłącznie z jednego źródła należy podchodzić z dużą ostrożnością.
  • Szukaj informacji, które nie potwierdzają Twojego obecnego poglądu. W ten sposób unikniesz wyszukiwania jedynie informacji, które wzmacniają Twoją aktualną opinię.

UID203

Twoje domowe zaopatrzenie na wypadek sytuacji kryzysowych

Kryzysy i wojny mogą powodować, że społeczeństwo nie funkcjonuje w taki sposób, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Na przykład, mogą występować zakłócenia w dostawach energii elektrycznej i wody. Wydarzenia mające miejsce na świecie mogą również skutkować brakiem niektórych produktów spożywczych.

W przypadku kryzysu społecznego pomoc będzie udzielana w pierwszym rzędzie osobom, które najbardziej jej potrzebują. Zaplanuj swoje zapotrzebowanie w taki sposób, aby móc obejść się bez pomocy społeczeństwa przez jeden tydzień, a najlepiej przez dłuższy czas, jeśli masz taką możliwość. Kieruj się przy tym uwarunkowaniami i potrzebami swoimi oraz swoich bliskich.

Porady w zakresie zaopatrzenia na wypadek sytuacji kryzysowych:

Jedzenie: Ważne jest, aby posiadać w domu dodatkowe produkty spożywcze zapewniające wystarczającą ilość energii. Zaopatrz się w produkty spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia, które można szybko przyrządzić i które wymagają niewielkiej ilości wody lub które można spożyć bez gotowania.

Woda: Czysta woda pitna jest niezbędna do przeżycia. Należy uwzględnić co najmniej trzy litry wody na osobę dorosłą na dzień. Jeśli nie jesteś pewny jakości wody, musisz mieć możliwość jej przegotowania. Jeśli nie działa toaleta, można umieścić mocne worki plastikowe w muszli klozetowej.

Ogrzewanie: W przypadku odcięcia dostawy energii elektrycznej w czasie zimnej pory roku, mieszkanie szybki się wychłodzi. Zbierzcie się w jednym pomieszczeniu, zawieście koce na oknach i połóżcie dywany/maty na podłodze. Pamiętaj o ryzyku wystąpienia pożaru. Przed położeniem się spać zgaście wszystkie świeczki. Pomieszczenie należy regularnie wietrzyć, aby zapewnić dopływ tlenu.

Komunikacja: W przypadku poważnego zdarzenia musisz mieć możliwość odbierania ważnych informacji, przede wszystkich ze Szwedzkiego Radia P4. Musisz również móc śledzić doniesienia mediów, mieć kontakt z krewnymi oraz – w nagłych wypadkach – ze służbami ratunkowymi, służbą zdrowia lub policją.

UID101

Podróże

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na Ukrainę i wzywa wszystkich przebywających tam Szwedów do opuszczenia kraju. Ukraina wprowadziła stan wyjątkowy, a możliwości poruszania się po kraju mogą być ograniczone. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza również wyjazdy do Rosji.