Aktualności

Uppdaterades

UN22003 2022-03-06 

MSZ odradza wszelkie podróże do Rosji

MSZ odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej (Rosji)

W związku z poważną i nieprzewidywalną sytuacją bezpieczeństwa w przedmiotowym regionie Ministerstwo Spraw Zagranicznych postanowiło dnia 6 marca 2022 r. o odradzaniu wszelkich podróży do Rosji.

Zalecenie odradzające podróży obowiązuje na czas nieokreślony.

Więcej informacji na Sweden Abroad (strona w j. szwedzkim)

UN22002 2022-03-04

MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę

Utrikesdepartementet (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, UD) wydało komunikat, iż odradza się wszelkie podróże na Ukrainę z powodu zmiany sytuacji bezpieczeństwa. UD apeluje również do Szwedów przebywających na Ukrainie o opuszczenie tego kraju.

Szwedzi przebywający na Ukrainie powinni jak najszybciej opuścić ten kraj. UD apeluje do Szwedów o sprawdzenie swoich dokumentów podróżnych i warunków ubezpieczenia oraz o opuszczenie Ukrainy w oparciu o dostępne alternatywy. Każda osoba sama organizuje swój wyjazd. Poważna zmiana sytuacji bezpieczeństwa może ograniczać możliwości ambasady w zakresie udzielania wsparcia konsularnego.

Szwedów znajdujących się na miejscu wzywa się do zachowania ostrożności i wnikliwego śledzenia rozwoju wydarzeń przez media lokalne i międzynarodowe. UD apeluje również do Szwedów przebywających na Ukrainie o sprawdzanie na bieżąco informacji dla podróżujących przez aplikację UD Resklar lub Sweden Abroad oraz o zarejestrowanie się na liście obywateli szwedzkich przebywających za granicą, prowadzonej przez ambasadę.  Szwedów, którzy już nie przebywają na Ukrainie, wzywa się do wyrejestrowania się z listy obywateli szwedzkich przebywających za granicą.

Ambasada szacuje, że na terenie kraju przebywa obecnie od 200 do 300 Szwedów.

UN22001   2022-03-04

Informacje o pożarze w elektrowni atomowej na Ukrainie

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej IAEA poinformowała nocą, że w wyniku ostrzału w rejonie elektrowni atomowej w Zaporożu w południowo-wschodniej Ukrainie wybuchł pożar. Pożar został obecnie ugaszony. Nie zarejestrowano podwyższonych poziomów promieniowania. Jednak jak pisze Strålsäkerhetsmyndigheten [Urząd Bezpieczeństwa Radiacyjnego], nawet w przypadku wystąpienia poważnej awarii elektrowni atomowej jej konsekwencje w Szwecji będą ograniczone z uwagi na dużą odległość.

Aktualizacja 07.30

SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, podaje, że pożar, który wybuchł w jednym z budynków w pobliżu reaktorów, został obecnie ugaszony. Urządzenia bezpieczeństwa elektrowni atomowej działają i nie zanotowano podwyższonych poziomów promieniowania.

Tekst pierwotny

IAEA pisze a notatce prasowej, że wnikliwie śledzi sytuację. Jak podaje IAEA, nie zarejestrowano podwyższonych poziomów promieniowania.

SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, podaje na swoim portalu internetowym, że nie zarejestrowano podwyższonych poziomów promieniowania. SSM pisze również, że aby konsekwencje wycieku z elektrowni atomowej odczuwalne były w Szwecji, musiałby on być duży, ponieważ chmura substancji radioaktywnych ulega rozrzedzeniu w atmosferze.

SSM pisze, iż w przypadku poważnej awarii w elektrowni atomowej w Zaporożu jej konsekwencje w Szwecji będą ograniczone z uwagi na dużą odległość.

SSM pisze również, że w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia przy jednoczesnych wiatrach wiejących w kierunku Szwecji nie będzie występowała konieczność przyjmowania tabletek zawierających jod, pozostawania w domu lub ewakuacji. Konsekwencje, jakie ewentualnie mogą wystąpić w Szwecji, w pierwszym rzędzie dotyczyć będą produkcji żywności.