Så ska du göra vid ett attentat

Det är viktigt att du har förberett dig på hur du ska agera om du mot förmodan skulle vara i närheten av, eller drabbas av, ett terrorattentat.
Uppdaterades

Fly

 • Lämna platsen och uppmana andra att följa med
 • Sätt dig i säkerhet
 • Notera nödutgångar

Sök skydd

 • Om du inte kan fly – sök skydd
 • Lås in dig om möjligt, sök skydd bakom något och håll dig nära golv och väggar
 • Var uppmärksam
 • Var tyst och stäng av ljud och vibration på telefonen
 • Ring inte i onödan till personer i riskområdet

Larma 112

 • Ring 112 – berätta var du är och vad som har hänt
 • Berätta om platsen – var finns förövaren/förövarna och vilka vapen har de?
 • Om möjligt, varna andra i din omgivning

Information om Polisens arbete mot terrorism 

Följ myndigheternas uppmaningar. Se till att du inte kan misstas för att vara gärningsman. Håll därför ingenting i händerna när polisen kommer till platsen. Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.

Informationen kommer från Säkerhetspolisen, Polisen, Svensk författningssamling (SFS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).