Fredrik ska slå larm vid krishändelser

"Vi är bara en kugge i krismaskineriet, men vi är en av de första kuggarna."
Uppdaterades
Fredrik Sjöberg arbetar som krisberedskapsoperatör på SOS Alarm.

Tre frågor till Fredrik Sjöberg 

Uppdatering: Fredrik arbetade vid tiden för intervjun på SOS Alarm som krisberedskapsoperatör och det är i den rollen han har intervjuats. /red.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

Jag omvärldsbevakar och följer de räddningsinsatser som SOS Alarm får in. Händer det något större meddelar jag ansvarig myndighets tjänsteman i beredskap. I dag har vi haft urspårade tågvagnar och en nödlandning, en lugn dag hittills.

Hur vet du när du ska slå larm?

Jag gör en bedömning. Tidigare arbetade jag som larmoperatör. För att förstå de korthuggna texterna och hitta det som sticker ut i SOS system gäller det att kunna läsa mellan raderna.

Vad är roligast med arbetet?

Det är spännande att vara den första som upptäcker en händelse och vara med att förbättra situationen genom att snabbt meddela berörda aktörer. Vi är bara en kugge i krismaskineriet men vi är en av de första kuggarna.